Roepingavond in parochie Breda-Oost-Teteringen

12 mei 2009

Donderdagavond 7 mei 2009 organiseerde de parochie Breda-Oost-Teteringen een avond over roeping. Deze avond vond plaats in het kader van het roepingenproject van het bisdom Breda. Op de avond stonden twee getuigenissen centraal. Daarna vond een gesprek plaats waarvoor onder meer gebruik werd gemaakt van videofragmenten van de roepingsite
www.roeping.nu  

De eerste getuigenis was van Paul Heije, pastoor van de Nazarethparochie in Breda-West. Hij vertelde zijn levensverhaal. Hij was een nominale katholiek, gedoopt, gevormd en voor de Kerk gehuwd. Het geloof stond bij hem op een laag pitje. Toen zijn oudste kind zijn Eerste heilige Communie had gedaan, vroegen zijn vrouw en hij zich af wat dit nu voor hen betekende. Deze vonk van het begin heeft zich steeds meer verdiept.
Toen hij voor zijn werk naar Breda verhuisde, werd hij vrijwilliger in zijn parochie. Hij volgde de pastorale school en besloot daarna theologie te gaan studeren om pastoraal werker te worden. Juist in die tijd werd zijn echtgenote ziek en kwam te overlijden. Na enige tijd groeide het verlangen priester te worden en ging hij naar de priester- en diakenopleiding Bovendonk te Hoeven.

Daarna vertelde Leo Moeleker, voorzitter van het dekenaal bestuur van het dekenaat de Baronie, hoe hij van jongs af aan bij de Kerk betrokken was. Hij bezocht als jongeman het seminarie, maar de ontwikkelingen in de jaren zestig brachten hem aan het twijfelen of hij het pastoraat aan zou kunnen. Deze opleiding droeg wel vrucht in zijn verdere leven. Geloof en verantwoordelijkheidszin bleven, en kregen een plaats in zijn gezin, zijn werk in de sector van de sociale verzekeringen en in diverse vrijwilligeractiviteiten. “Het nemen van verantwoordelijkheid is het gehoor geven aan beroep dat op mij wordt gedaan. En dat beroep beleef ik ten diepste als van God om te beantwoorden aan mijn opdracht. Als gelovige wil ik vanuit mijn verbondenheid met de Katholieke Kerk nadrukkelijk getuigen van mijn geloof in God. Een God die een persoonlijke God is, die ik mag aanspreken en die mij aanspreekt. Dat appèl dat God op mij doet beperkt zich niet tot een relatie tussen Hem en mij, integendeel. Hij vraagt van mij namelijk verantwoordelijkheid voor de medemens en een goed beheer van de aarde, van dat wat mij is toevertrouwd.”

Na beide inleidingen wisselden de aanwezigen hun ervaringen uit. Hierbij maakten ze gebruik van fragmenten van de roepingsite van het bisdom (www.roeping.nu). Volgens diaken Vincent de Haas, de organisator van deze avond, spraken de aanwezigen over hun eigen roeping en de vraag hoe zij zich thuis voelen in de Kerk: “Het deed hen goed om op bezinnende wijze na te denken en samen te spreken.”

In het kader van de roepingcampagne van het bisdom worden parochies uitgenodigd om aandacht te besteden aan roeping. Om het gesprek in de parochies op gang te brengen heeft het bisdom het materiaal van de roepingsite beschikbaar en het bisdommagazine ‘Geroepen worden’. Verder kunnen medewerkers van de priester- en diakenopleiding Bovendonk en van het bisdom in de parochies worden uitgenodigd.
 

Andere berichten