RK Kerk in Nederland voert Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in

1 november 2013

Per 1 januari 2014 vraagt de RK Kerk in Nederland een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers, van religieuzen en van bepaalde vrijwilligers en functionarissen. De VOG wordt gefaseerd ingevoerd en gevraagd bij nieuwe aanstellingen en benoemingen.

De invoering van de Verklaring Omtrent het Gedrag maakt onderdeel uit van het preventiebeleid van de Nederlandse bisdommen, ordes en congregaties. De RK Kerk streeft een zorgvuldige omgang na met jonge mensen die aan de zorg van kerkelijke medewerkers zijn toevertrouwd. Ook wordt gevraagd om zorgvuldigheid waar het gaat om het beheer van persoonsgegevens en financiën.

De VOG moet worden aangevraagd voor:
– priesters, diakens, en pastoraal werk(st)ers
– priesters, diakens, en pastoraal werk(st)ers in opleiding
– novicen (aspirant-leden van religieuze instituten)
– vrijwilligers en functionarissen die werken met minderjarigen
– vrijwilligers en functionarissen die werken met persoonsgegevens
– vrijwilligers en functionarissen die werken met financiën

Parochies, caritasinstellingen, benoemingenfunctionarissen en rectoren van priester- en diakenopleidingen zijn hierover recent geïnformeerd. De verzonden informatie, achtergronden en een handleiding, wordt bovendien gepubliceerd op de website van Nederlandse Kerkprovincie (onder Kerk/Kerkprovincie) en op de website van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (www.knr.nl).

Zie het bericht op de website van de Kerkprovincie, waar tevens diverse bijlagen zijn te downloaden, klik hier.

 

Andere berichten