Retraite Ignatiaans Bidden (Jaar van het Gebed)

23 december 2014

Gedurende de Adventstijd organiseerden de Nederlandse en Vlaamse Jezuïeten de digitale adventsretraite ‘Kostbaar in Mijn ogen’. In het kader van het diocesane Jaar van het Gebed haakte Myriam de Jong-Smits, pastoraal werkster in de parochie Onze Lieve Vrouw in het Woud (Wouw) op het initiatief in.

“In onze parochies zoeken we mogelijkheden om invulling te geven aan het Jaar van het Gebed,” verklaart ze desgevraagd. “Zo ontdekte ik op de website van de Vlaamse bisdommen www.kerknet.be deze digitale retraite. Ze is begonnen op zondag 30 november. Iedere week van de advent heeft een thema. Elke dag ontvangen de deelnemers een Bijbeltekst, gerelateerd aan het weekthema, met vragen, gebedssuggesties en enkele teksten te overweging. Zo ontvangen ze hulp om de Advent intensiever te beleven en toe te leven naar het Kerstfeest. Ze kunnen deelnemen op het tijdstip dat hen schikt. De retraite voorziet ook in ontmoetingsavonden.”

Myriam de Jong-Smits heeft als proef vrijwilligers uit de parochie Onze Lieve Vrouw in het Woud uitgenodigd mee te doen. Ze weet niet hoeveel mensen er deelnemen en hoe ze aan de retraite vormgeven,” bekent ze. “Dit is aan de mensen zelf. Drie personen hebben merkbaar gereageerd.” Myriam doet zelf ook mee. “Dagelijks lees ik de Bijbeltekst met verwerkingsvragen en op dat moment sta ik er bij stil. In de loop van de dag komt dat weer terug.”

Barbara Ruigrok uit Wouw is een van de digitale retraitanten. “Vanochtend heb ik er tijd aan besteed. Gedurende de dag komen er teksten naar boven.” Hoe ze het doet verschilt van dag tot dag. “Dit hangt af van mijn werk. Je moet de tijd ervoor nemen. Soms overweeg ik de teksten samen met mijn man.”

(Foto: R. Mangold)

Ze vindt de retraite waardevol. “Het is een manier om de Advent bewuster te beleven. In mijn jeugd ging dat van zelf. De hele omgeving was katholiek en bezocht elke zondag de kerk. Ik verlang wel eens naar de warmte van vroeger. Nu is die gemeenschap verdwenen. Toen ik jong was, vond ik het ook wel eens lastig, maar nu zie ik de waarde van die tijd in. De retraite helpt mij om in de Adventsfeer te komen. De Bijbelteksten zijn kort en krachtig. Ik heb gemerkt dat op het kerkkoor er ook een paar andere deelnemers zijn. Na iedere repetitie wisselen we onze ervaringen uit. Het is een klikje dat verbindt. Als er tijdens de Veertigdagentijd weer een retraite wordt georganiseerd, doe ik zeker mee.”

Voor verdere informatie zie: www.ignatiaansbidden.org

 

Andere berichten