Repertorium over Annaverering verschenen

8 februari 2007

Pastoor E. Erpelinck, pastoor van de Elisabethparochie in Midden-Zeeuws-Vlaanderen publiceerde onlangs Anna in België; alfabetisch repertorium van vindplaatsen in kerken en kapellen in België. Hij gaf het boek in eigen beheer uit.

Gedetailleerd repertorium
Naast een gedetailleerd repertorium geeft Erpelinck overzichten van de geschiedenis van de verering van Sint Anna en van Sint Anna in de beeldende kunst. In het boek zijn mooie foto’s opgenomen. Het kost € 22,50. De schrijver stuurt het tegen betaling van € 26,50 toe. Het boek is te bestellen bij: E. Erpelinck pr., Kleine Markt 10, 4551 BG Sas van Gent.

Pastoor Erpelinck persoonlijk gefascineerd

Anna, de moeder van Maria, komt niet voor in de Heilige Schrift. Gegevens over haar leven zijn ontleend aan het Protevangelie van Jacobus, een geschrift dat in het midden van de tweede eeuw in het Grieks is geschreven. Pastoor Erpelinck is al lang gefascineerd door deze heilige. “Ooit kocht ik het commentaar op het Protevangelie van Jacobus van de hand van H.R. Smid. Hierdoor raakte ik geboeid door deze heilige. Toen ik in 1999 met sabbatverlof ging heb ik dit boek gelezen en ben ik op zoek gegaan naar afbeeldingen in Belgische kerken. Ik heb deze geïnventariseerd en gefotografeerd.” Erpelinck vertelt dat Protevangelie een grote invloed heeft gehad op de afbeeldingen van Anna en Maria. “Dit protevangelium heeft zelfs aan de basis gestaan van het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria,” meent Erpelinck. “Dit wordt in de beeldcultuur van de Kerk uitgebeeld door de ontmoeting van Anna en Joachim (volgens de overlevering de vader van Maria) bij de Gouden Poort van de tempel te Jeruzalem, een episode die in dit protevangelium beschreven wordt.” Erpelinck zelf heeft vooral een cultuurhistorische interesse in Sint Anna. “Ik ga wel ieder jaar op bedevaart naar de Sint Annakerk in Brugge,” vertelt hij desgevraagd. “Binnenkort plaats ik wel een beeld van Sint Anna in de kerk van Sas van Gent. Ik denk dat het beter is dat vrouwen die zwanger willen worden hun toevlucht nemen tot Sint Anna dan tot verschillende vormen van bijgeloof. In het bisdom Breda wordt Sint Anna in het bijzonder vereerd te Breda (Heusdenhout), en Molenschot," vertelt hij.

 

Andere berichten