Religieuzendag in teken van synodaliteit

29 oktober 2021

De diocesane dag voor de religieuzen in het bisdom Breda op 19 oktober 2021 stond in het teken van het synodale proces. De bijeenkomst vond plaats in het klooster Mater Dei van de franciscanessen Alles voor Allen te Breda.

Na de verwelkoming door bisschop Liesen, verzorgde pater Marc Lindeijer SJ een inleiding over de visietekst van bisschop Liesen en het synodale proces dat paus Franciscus initieert. De middag sloot af met de vespers in de kapel van de zusters. De bisschop was de celebrant in deze viering.

Onder de ongeveer 60 aanwezigen bevond zich ook diaken Vincent de Haas, administrator van de congregatie franciscanessen Alles voor Allen. Hij blikt terug op de ontmoeting. “Het synodale proces moet nog landen,” meent diaken De Haas. “Pater Lindeijer hield een goed verhaal. Het kwam overeen met zijn voordracht op de emeritidag. De religieuzen hadden aansluitend geen vragen bij zijn inleiding. maar het synodale proces kwam wel in de voorbeden terug tijdens de vespers. Nu is het aan ons om met de vragen van de paus aan de slag te gaan. Het werk moet nog beginnen maar dat zal in de parochies en andere gremia binnen het bisdom niet anders zijn,” meent diaken De Haas.

 

Andere berichten