‘Religieuze injectie’ dekenaat Zeeland

14 januari 2008

Regio De Bevelanden en Schouwen-Duiveland ontvangt Belgische religieuze gemeenschap Tiberiade

Van dinsdag 8 januari tot zondag 13 januari was in het dekenaat Zeeland de gemeenschap Tiberiade op bezoek. Op zaterdagavond 12 januari kwam bisschop Van den Hende naar de Maria Magdalenakerk in Goes om samen met jongeren en andere parochianen een avondgebed mee te vieren, geleid door vier broeders van de Tiberiade gemeenschap. Naast zingen en bidden waren er getuigenissen van bisschop Van den Hende en broeder Frederic en werd het heilig Sacrament ter aanbidding uitgesteld.

Tiberiade is een jonge religieuze gemeenschap uit België. De gemeenschap bestaat uit mannen en vrouwen die kiezen voor een religieus leven van contemplatie én missie. De opbouw van deze nieuwe religieuze gemeenschap van broeders en zusters is begonnen in het begin van de jaren ’80.

Vol programma
Het bezoek stond in het teken van ontmoeting en gebed rond de heilige Franciscus van Assisi, bezoeken aan parochies en aan rooms-katholieke basisscholen, huisbezoek en gebed, en ontmoeting voor jonge gezinnen. “De stichter, broeder Marc, is speciaal overgekomen voor deze week,” vertelt Paul Verbeek, pastoor van de parochies van de regio Bevelanden en Schouwen-Duiveland en deken van Zeeland.

Opmerkelijke verschijning
Deken Verbeek kwam een aantal jaren geleden in contact met de beweging: “Hun spiritualiteit raakte me diep. Vanaf dat moment probeer ik mensen met hen in contact te brengen. Hun kracht is dat ze op een eenvoudige manier getuigenis afleggen van de spiritualiteit van Franciscus en dat ze nieuwe impulsen geven aan de beleving van de sacramenten. Ze komen naar je toe. Ze gaan naar kinderen en middelbare scholieren en getuigen.”
De leden van de gemeenschap zijn een opmerkelijke verschijning in het straatbeeld. Niet in de laatste plaats door de ezel die hen vergezelt op hun tochten. De ezel, de gemeenschap heeft er verschillende, blijkt een ideale toevoeging aan het gezelschap om met mensen in gesprek te komen.

Van harte uitgenodigd
Deken Verbeek: “Toen ik hoorde dat enkele broeders zo nu en dan speciale weken verzorgen op locatie, dacht ik: dát is iets voor ons bisdom! In mei vorig jaar bracht ook bisschop Van den Hende een bezoek aan de gemeenschap. Hij stimuleerde de uitnodiging en afspraken werden gemaakt.”
Bisschop Van den Hende over de viering op zaterdagavond: “We waren in de kerk van Goes bijeen met een groep van zo’n dertig jongeren en andere mensen uit de parochies. Gedurende anderhalf uur werd er gezongen, begeleid op de gitaar, was er stilte en gebed. Samen baden we Psalm 16 en we lazen uit het evangelie van Marcus over de roeping van de leerlingen door Jezus. Na een tweetal getuigenissen volgde nog voor bepaalde tijd de aanbidding van het heilig Sacrament. We waren met hart en ziel in geloof bijeen rond de Heer!”

‘Nieuw avontuur’
Paul Verbeek: “In samenwerking met het jongerenpastoraat van het bisdom, dekenaat en de regio Bevelanden en Schouwen Duiveland wilden we mensen kennis laten maken en laten proeven van een nieuwe jonge religieuze gemeenschap.” Uit het overvolle programma, waarin elke dag “een nieuw avontuur is gebleken” volgens deken Verbeek, blijkt in ieder geval één ding: “We plannen te veel. Zij leven van dag tot dag. Daardoor hebben ze een eigen charisma.”

Zie www.tiberiade.be. De Nederlandse pagina’s van de website zijn in ontwikkeling.
Zie op RKNieuwsnet een achtergrondinterview uit Tertio met broeder Marc, stichter van de gemeenschap van Tibériade.

Andere berichten