Regionale startdag Vastenactie 2019

24 oktober 2018

Nadat een aantal jaren de start van de Vastenactiecampagne op een landelijke bijeenkomst plaatsvond, zijn er dit jaar vier regionale startdagen. “De voordelen hiervan zijn een minder lange reistijd en dat het programma meer op maat kan worden gemaakt,” schrijft Ben Hartmann (missiesecretaris) in de uitnodiging die is verzonden aan pastorale beroepskrachten en besturen van parochies en parochiële caritasinstellingen.

De regionale startdag voor het Bisdom Breda wordt gehouden op zaterdag 17 november samen met het bisdom ’s-Hertogenbosch. De startdag vindt plaats in Tilburg. De missiesecretarissen van beide bisdommen nodigen alle belangstellenden van harte uit.

Naast de introductie van de regionale startdagen is er een tweede nieuw element in de campagne. De Vastenactie werkt dit jaar niet meer met een campagneland, maar met een thema. Voor dit jaar is dit het belang van (schoon drink-)water. Ben Hartmann: “Uitgaande van het thema ‘water’ is er een mooi programma rondom duurzaamheid, waarbij de Vastenactie de projecten presenteert en tips geeft. Er zijn inleidingen van Embregt Wever, missiesecretaris Bisdom ’s-Hertogenbosch, over water in de Bijbel en Laudato si’. Daarnaast zal prof. dr. Eduard Kimman sj, directeur Missio, spreken over de missiemaand oktober, het belang van de missie; historie en actualiteit.”

In verband met de workshops en de lunch wordt verzocht om aanmelding vóór 1 november.


(Foto: Brian Smithson)

 

Andere berichten