Reeks besprekingen seksueel misbruik afgerond

15 juni 2010

Op maandag 7 juni vond een bijeenkomst plaats met priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers van het bisdom van Breda. In veel parochies zijn gesprekken gevoerd naar aanleiding van de meldingen van seksueel misbruik. Parochianen en pastorale beroepskrachten waren geschokt en veroordeelden het misbruik.

Reeds in hun persverklaring van 9 maart gaven de Nederlandse bisschoppen en de Konferentie van Nederlandse Religieuzen (KNR) aan diep geraakt te zijn door de aangrijpende verhalen van seksueel misbruik. De bisschoppen en de KNR gaven aan iedere vorm van seksueel misbruik krachtig te veroordelen, omdat het haaks staat op het Evangelie en de waardigheid van de menselijke persoon.

Al in maart kwamen pastorale beroepskrachten en de bisdomleiding een eerste maal bijeen rond de procedure van Hulp & Recht en de kaders van het canonieke recht in relatie tot deze procedure. Nu werd uitgewisseld over de bevindingen in de laatste periode.

De bijeenkomst op 7 juni was de laatste in een reeks, waarin de bisdomleiding in gesprek ging met medewerkers in het pastoraat, met religieuzen en met emeriti in het bisdom.

Zie ook op deze site: ‘Bisdomleiding spreekt met Diocesane Pastorale Raad over seksueel misbruik’, klik hier

 

Andere berichten