Rector Ham wordt kapelaan van Zijne Heiligheid

2 april 2007

Bisschop Muskens maakte op zaterdag 31 maart 2007 om 16.00 u. in de Seminariezaal van Conferentiecentrum Bovendonk, Hofstraat 8, te Hoeven bekend dat paus Benedictus XVI rector drs. M.J.A. Ham benoemd heeft tot kapelaan van Zijne Heiligheid.

Rector Ham toonde zich oprecht verrast door deze onderscheiding. “Hoewel ik niet van bevestiging houd, doet me dit toch iets, zeker als je weet dat er door het bisdom werk voor verzet is.” Dit verleidde Muskens tot te zeggen dat dit de eerste keer is dat iemand die alles onder controle heeft, iets niet weet. Hij prees hem voor de wijze waarop hij gedurende 12 jaar het rectoraat van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk uitgeoefend had. De vertegenwoordiger van de studenten, Bertrand van Paassen, bood rector Ham een enveloppe met inhoud aan om in Rome de bij de onderscheiding passende toog en versierselen te kopen. Wel overhandigde hij de rector 35 paarse knoopjes voor zijn nieuwe toog.

Rector drs. M. Ham werd op 4 februari 1955 geboren te Utrecht. Op negentienjarige leeftijd emigreerde hij naar Brazilië waar hij werkzaam was in de vleesverwerkende industrie. Op vierentwintigjarige leeftijd ging hij naar het seminarie en werd op 2 maart 1985 priester gewijd voor het bisdom Ponta Grossa. Hij behaalde aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana in 1994 een licentiaat in de godsdienstpsychologie en een licentiaat in spiritualiteit. Hij is vanaf 1 september 1995 als rector verbonden aan de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. Daarnaast is hij teamleider van de Diocesane Dienst Opleiding en Vorming. Op 14 mei 2000 is hij geïncardineerd in het bisdom Breda. Rector Ham mag zich voortaan monseigneur noemen en bij voorkomende gelegenheden ‘klein paars’ dragen.

De Priester- en Diakenopleiding Bovendonk verzorgt de opleiding en vorming van oudere priester- en diakenkandidaten van verschillende bisdommen, ordes en congregaties. Het specifieke is dat zij reeds een beroep uitoefenen of uitgeoefend hebben. Rector drs. M. Ham heeft deze opleiding verder uitgebouwd. Onder zijn rectoraat is in 2001 de diakenopleiding gestart. De eerste diakenkandidaten zullen in de loop van 2007 hun wijding ontvangen. Daarnaast heeft rector drs. M. Ham, door zijn opleiding in de psychotherapie, veel betekend voor de begeleiding van priesters en religieuzen.

Andere berichten