Rector Ham terug naar Brazilië

7 mei 2007

Rector drs. M.J.A. Ham zal na twaalf jaren werkzaam te zijn geweest in het bisdom Breda aan het einde van het studiejaar 2006-2007 zijn taak als rector beëindigen. Hij zal in Brazilië gaan werken ten behoeve van de priesteropleiding van het bisdom Ponta Grossa, waar hij in 1985 priester werd gewijd.

Hij deelde het op vrijdagavond mee aan de studenten aan het begin van het studieweekend. Het bisdom heeft in een brief aan de pastorale beroepskrachten zijn dankbaarheid uitgesproken voor zijn inzet als priester en als rector en hem van harte alle goeds toegewenst.

Drs. Ham neemt op 29 juni 2007 afscheid. Hij is hoofd van de Dienst Opleiding en Vorming van het bisdom Breda en rector van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. Onlangs werd hij door paus Benedictus XVI benoemd tot kapelaan van Zijne Heiligheid.

Rector Ham zal in Brazilië gaan werken ten behoeve van de priesteropleiding van het bisdom Ponta Grossa en verder ook deelnemen aan een vormingsprogramma voor alle groepen in het bisdom, priesters en anderen. “Het is de bedoeling dat er ook een centrum komt voor individuele geestelijke en persoonsbegeleiding en dat ik daar mijn bijdrage aan lever,” vertelt Ham.

Het bisdom in Brazilië benaderde Ham met de vraag om weer naar Brazilië te komen. Bisschop Muskens heeft op zijn verzoek rector Ham toestemming verleend naar Brazilië terug te keren.

Ham werd in 1985 priester gewijd in het Braziliaanse bisdom Ponta Grossa. Hij werkte er een tijd op het seminarie als staflid en was er pastoor alsook diocesaan coördinator voor het roepingenpastoraat. Begin jaren ’90 ging M. Ham voor studie naar Rome om zich aan de Gregoriana Universiteit nader te bekwamen in de vakken psychologie en spiritualiteit. Vanuit die achtergrond bood bisschop Muskens hem destijds aan om rector te worden van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. Na een paar jaar werd hij priester van het bisdom Breda. Hij zal als diocesaan priester van het bisdom Breda in Latijns-Amerika werkzaam zijn.

Ham: “Brazilië is de plek waar ik van mijn 19e tot mijn 36e heb gewoond. Ik ben er opgeleid en heb er mijn roeping ontdekt. Teruggaan voelt een beetje als weer thuiskomen. Het is daar veranderd en ik ben veranderd. Dus ik ben benieuwd hoe het zal zijn.”

Het bisdom hoopt binnen niet al te lange termijn in staat te zijn een nieuwe rector te benoemen en te verwelkomen.

Rector Ham op Bovendonk:

Andere berichten