Reactie van de Nederlandse bisschoppen op het overlijden van mgr. Muskens

17 april 2013

Op de website van de Nederlandse Kerkprovincie is de verklaring van de Nederlandse bisschoppen geplaatst naar aanleiding van het overlijden van mgr. Muskens.

Naar aanleiding van het overlijden van Mgr. Martinus Petrus Maria Muskens laten de bisschoppen van Nederland de volgende verklaring uitgaan:

Met droefheid hebben de bisschoppen van Nederland kennisgenomen van het overlijden van Mgr. Muskens. De Nederlandse bisschoppen gedenken vandaag een broeder in het bisschopsambt met vele verdiensten voor de Wereldkerk en voor de Nederlandse Kerkprovincie. Naast droefheid past grote dankbaarheid voor zijn inzet.

Mgr. Muskens studeerde in 1969 af in Nijmegen op een kerkhistorisch proefschrift over een missiologisch onderwerp. Zijn voorliefde voor de missie bracht hem naar Indonesië. Nadat hij acht jaar lang secretaris-generaal was geweest van de Indonesische Bisschoppenconferentie, werd hij in 1978 rector van het Pauselijk Nederlands College te Rome, dat hij omvormde tot een internationaal college waar priesters uit alle continenten die in Rome studeerden, een welkom thuis vonden.

Onder zijn auspiciën werd de Friezenkerk in Rome aan de rand van het St. Pietersplein een centrum voor gebed en ontmoeting voor Nederlanders die in Rome op bedevaart waren.

In 1994 werd hij bisschop van Breda en lid van de Nederlandse Bisschoppenconferentie.

Binnen de Kerkprovincie heeft Mgr. Muskens zich bijzonder verdienstelijk gemaakt als referent voor de Interreligieuze dialoog. Hierbij kwam zijn grote kennis van andere godsdiensten zeer goed van pas.

De Bisschoppenconferentie is Mgr. Muskens uitermate erkentelijk voor zijn werkzaamheden voor het Nederlands College en voor de Friezenkerk in Rome en zijn bijdrage als referent voor de interreligieuze dialoog.

Moge hij rusten in vrede!

 

Andere berichten