Reactie van bisschop Liesen op het overlijden van mgr. Muskens

17 april 2013

“Mgr. Muskens was een man met een grote bewogenheid voor de armen.” Dit zegt bisschop Liesen in een reactie naar aanleiding van het overlijden van mgr. Muskens in de nacht van 16 op 17 april.

“Mgr. Muskens was een man met een ongelooflijke energie en werklust, waardoor hij veel tot stand kon brengen. Hij heeft er onder meer voor gezorgd, toen hij werkzaam was in Rome, dat er voor Nederlandse pelgrims in Rome in de Friezenkerk, op korte afstand van de Sint Pieter, een Nederlandstalige mis is.

Mgr. Muskens was vooral ook een man van gebed. Hij was een biddend mens. Je zag hem dagelijks zijn brevier bidden, de rozenkrans bidden. Hij had daarin een vast ritme. Het was een bewogen man en iemand met een groot netwerk in kerkelijk Nederland. Hij was geliefd, zeker.

Ik heb mgr Muskens goed gekend in twee periodes. Eerst als rector in Rome, toen ik daar studeerde, en later hier in Breda als emeritus bisschop.

Hij wordt door veel mensen vooral herinnerd als de bisschop vanwege zijn uitspraak over het stelen van een broodje door een arme. Dat is een uitspraak die terug te vinden is in de moraal van de Rooms-Katholieke Kerk. Het ging mgr. Muskens niet zozeer om dat broodje, maar hij wilde onder de aandacht brengen dat er gezinnen waren in Nederland die niet te eten hebben. Mgr. Muskens was een man met een grote bewogenheid voor de armen. Met die bewogenheid voor sociale zaken kwam hij ook in het nieuws. Hij heeft het thema van armoede in Nederland bespreekbaar willen maken. Het ging hem erom daadwerkelijk hulp te bieden aan mensen die niet te eten hebben. Dat geldt ook nu nog.

In 2012 was hij vijftig jaar priester. Hij vierde dit voor het bisdom van Breda op Hemelvaartsdag 17 mei in de H. Antoniukskathedraal met een eucharistieviering. Hij was lichamelijk broos. Aan het eind van die viering, en dat typeert hem, verraste hij iedereen door een gebaar. Hij haalde zijn bisschopsring van zijn vinger om die aan mij te geven. Dit was de ring die mgr. De Vet bij het Tweede Vaticaans Concilie kreeg. Mgr. Muskens stond in die historische lijn van het Tweede Vaticaans Concilie, met het ‘aggiornamento’ het ‘bij de dag brengen’ van de Kerk. Dat raakte hem heel bijzonder. Dit was een typisch moment waar hij even naar voren kwam.”

De bisschoppen van Breda op 30 september 2012 in Hoeven bij het afscheid van Vincent Schoenmakers als vicaris-generaal van het bisdom. Mgr. Liesen, mgr. Ernst, mgr. Muskens, mgr. Van den Hende. (Foto: R. Mangold)

Andere berichten