Reactie Nederlandse bisschoppen

31 oktober 2007

In een reactie feliciteert de Nederlandse bisschoppenconferentie mgr. Johannes van den Hende met zijn aantreden als bisschop van Breda per 31 oktober 2007. "Sinds zijn benoeming tot bisschop-coadjutor op 9 september 2006 was al bekend dat hij op enig moment mgr. Muskens zou opvolgen. Het afgelopen jaar heeft mgr. Van den Hende de tijd gehad om zich rustig in te werken en zich op zijn nieuwe taak voor te bereiden. De Bisschoppenconferentie heeft mgr. Van den Hende leren kennen als een goed bestuurder en betrokken lid van haar conferentie, en ziet uit naar een vruchtbare voorzetting van de inmiddels gegroeide samenwerking," schrijven de bisschoppen in een reactie.

"Met de benoeming van mgr. Van den Hende tot diocesaan bisschop, neemt de Bisschoppenconferentie tevens afscheid van mgr. Martinus Muskens als bisschop van Breda en bisschopreferent voor missie, interreligieuze dialoog en het aandachtsveld Vrouw en Kerk. Mgr. Muskens was sinds 1994 lid van de Bisschoppenconferentie. Mgr. Muskens heeft zich sindsdien laten kennen als een sociaal bewogen bisschop en herder, die in staat was om dikwijls onderwerpen op de publieke en politieke agenda te plaatsen. Vooral rond sociale vraagstukken, de zorg voor mensen in het Zuiden en de dialoog tussen christenen en niet-christenen toonde mgr. Muskens steeds zijn betrokkenheid bij mensen en zijn liefde voor het Evangelie van Jezus Christus," aldus de Nederlandse collega-bisschoppen van bisschop Van den Hende en bisschop Muskens.

"Vóór zijn benoeming tot bisschop was mgr. Muskens van 1977 tot 1994 rector van het Nederlands College in Rome en de drijvende kracht achter de herontdekking van de Kerk van de Friezen aldaar. De Nederlandse bisschoppen zijn mgr. Muskens dankbaar voor al het goede dat hij als priester en bisschop aan de Nederlandse Kerk heeft bijgedragen en wensen hem een gezegende levensavond toe in de Sint Pauluscommuniteit, waar hij binnenkort zijn intrek zal nemen."

Andere berichten