Reactie bisschop Van den Hende op benoeming nieuwe aartsbisschop van Utrecht mgr. Eijk

11 december 2007

“De nieuwe aartsbisschop van Utrecht, mgr. Eijk, is een bestuurder met helder inzicht.” Dat zegt bisschop Van den Hende van Breda in een eerste reactie op het bekend worden van het nieuws dat paus Benedictus XVI bisschop Eijk heeft benoemd tot aartsbisschop van Utrecht.

Bisschop Van den Hende en bisschop Eijk werkten de laatste jaren intensief samen in het bisdom Groningen-Leeuwarden, waar bisschop Van den Hende sinds 2000 vicaris-generaal was.

Huisgenoten
“Toen bisschop Eijk in 1999 bisschop werd benoemd voor het bisdom Groningen was ik priester van het bisdom Groningen. Mgr. Eijk was voor mij geen onbekende,” zegt de bisschop van Breda. “We hebben allebei eerder in Rome gestudeerd en zijn huisgenoten geweest in het Nederlands College. Mijn eerste studiejaar in Rome, van 1989 tot 1990, was het laatste jaar van Eijk. Bisschop Muskens was destijds in het Nederlands College ons beider rector”.

‘Weiger het werk niet’
Bisschop Van den Hende: “Voor bisschop Eijk, als geboren en getogen Amsterdammer, was de kerk van het bisdom Groningen compleet nieuw. Hij werkte zich razendsnel in door in parochies bezoeken af te leggen en mensen uit het bisdom te ontmoeten. Bisschop Eijk liet daarbij grote inzet en inzicht zien. Zijn wapenspreuk past zeer goed bij hem: ‘noli recusare laborem, ofwel ‘weiger het werk niet’. Begin 2001 werd mgr. Eijk ziek en was hij enige maanden uit zijn werk. Na zijn herstel hervatte de bisschop in datzelfde jaar zijn werk al weer snel volledig.”

In het oog springende initiatieven
“In de loop van in totaal acht jaren heeft bisschop Eijk in het bisdom Groningen-Leeuwarden initiatieven genomen die echt in het oog springen. Bijvoorbeeld de oprichting van een jongerenplatform, de verhuizing naar een nieuwe locatie met bisschopshuis en bisdomkantoor onder één dak, op bedevaart met 900 diocesanen naar Rome in het kader van het Bonifatiusjaar in 2004, het aantrekken van nieuwe religieuze gemeenschappen uit Colombia, et cetera.”

“Van harte hoop ik dat bisschop Eijk in Utrecht goed wordt ontvangen en naar waarde geschat. Als bestuurder met een helder inzicht kan de nieuwe aartsbisschop veel betekenen voor het aartsbisdom Utrecht”.

Andere berichten