Publicatie verkorte jaarrekening 2005 en begroting 2007

24 januari 2007

In januari is de verkorte jaarrekening 2005 alsmede de begroting 2007 van het bisdom van Breda verzonden aan geadresseerden binnen het bisdom.

Om de verkorte jaarrekening directer onder de aandacht van besturen te brengen en daarmede de transparantie te vergroten, is voor een handzame vorm van publicatie gekozen. Gerard de Rooij, econoom van het bisdom: “Ik vertrouw erop dat door inzage in de cijfers van het bisdom de onderlinge samenhang wordt bevorderd en dit ten goede zal komen aan het pastoraat waar we allen ons ten volle voor inzetten.”
De jaarrekening 2005 is conform het in 2000 ingezette reorganisatieplan met een positief exploitatieresultaat afgesloten.

De verkorte jaarrekening werd verzonden aan de besturen van parochies, caritasinstellingen, I.P.V’s en dekenaten, alsmede aan de Diocesane Raad Economische Aangelegenheden en het Kathedrale Kapittel van het bisdom van Breda.

Download hier de Verkorte jaarrekening 2005 en de begroting 2007.

Andere berichten