Promotie ‘Het verschijnen van God in het denken’

22 mei 2013

Op 28 mei 2013 promoveert Bob van Geffen, bisschoppelijk gedelegeerde voor categoriaal pastoraat in het bisdom van Breda op het proefschrift ‘Het verschijnen van God in het denken’. De promotie vindt plaats om 14.15 uur in het audtiorium van de Universiteit van Tilburg.

Bob van Geffen schreef zijn dissertatie onder begeleiding van prof. dr. P.H.A.I. Jonkers, hoogleraar in de filosofie aan de Faculteit der Katholieke Theologie (Tilburg School of Theology) van de Universiteit van Tilburg.

Van Geffen onderzoekt hoe God verschijnt in de Franse filosofie van de twintigste eeuw, en meer specifiek bij Maurice Blondel (1861-1949). Van Geffen beschrijft de actuele betekenis van Blondels werk, zoals Jean-Luc Marion (1946-) deze verder ontwikkelt. Het accent ligt echter op Blondel.

Bob van Geffen: “Onderzoek naar de samenhang tussen filosofisch denken en religieus geloven wordt, wanneer dat met geloven verbonden is, verdacht gevonden. Zeker wanneer onder geloven de katholieke geloofsleer wordt verstaan en onder filosofie de wetenschappelijke filosofie die zich voegt naar de hedendaagse academische vereisten. Deze studie probeert die verhouding opnieuw te doordenken aan de hand van het werk van Maurice Blondel.”

“Uit het onderzoek blijkt dat de katholieke christelijke filosofie een interpretatie van Blondel heeft ontwikkeld die niet alleen Blondel zelf al afwees, maar die het christelijke denken blokkeert in het gesprek met de hedendaagse filosofie.”

“Uit de kritische systematische lezing van Blondel blijkt dat diens werk bestand is tegen hedendaagse filosofische kritiek, met name zoals Jean-Luc Marion die verwoordt in het spoor van Heidegger en Levinas. Blondels denken blijkt het debat te kunnen aanvullen. Met Blondel kan een deel van de kritiek van Heidegger worden overwonnen, die afkeuring uitsprak over de christelijke filosofie. Ook is bij hem God meer nabij dan volgelingen van Levinas ons doen geloven,” aldus Van Geffen.

Bob van Geffen (geboren in 1955 te Geleen, gehuwd) is werkzaam in de diocesane dienstverlening van het bisdom van Breda. Het promotieonderzoek is mede mogelijk gemaakt door het bisdom van Breda.

 

Andere berichten