Programmaoverzicht Sint Franciscuscentrum

17 juli 2014

Deze week wordt het programmaoverzicht verspreid van het Sint Franciscuscentrum. Het Sint Franciscuscentrum is het nieuwe centrum van het bisdom van Breda voor geloofsverdieping en vorming en voor diaconale actie.

Het programmaoverzicht bevat de activiteiten die door het bisdom worden georganiseerd in het werkjaar 2014-2015. In de vorm is het boekje soberder en in het aanbod breder dan dat van het vorig jaar. De activiteiten in het programmaoverzicht zijn ondergebracht bij, of worden georganiseerd in samenwerking met het Sint Franciscuscentrum. In het programmaoverzicht zijn nu ook bijeenkomsten opgenomen op het vlak van het onderwijs en persoonlijke geloofsverdieping.

“Het Sint Franciscuscentrum is nog in ontwikkeling en dit ziet u in de vorm en inhoud van dit overzicht terug,” schrijven staf en medewerkers in een kort voorwoord. “Naast de vele beproefde en vertrouwde activiteiten vindt u al enige nieuwe initiatieven. Over enige tijd hopen wij het programma-aanbod ook over internet te publiceren en actueel te houden. Vooral hopen wij natuurlijk dat de activiteiten die wij u in deze gids kunnen aankondigen – en de inspiratie waarmee deze worden voorbereid en geleid – voor veel mensen een hulp zijn in het putten uit de geestelijke bronnen voor hun bidden en werken.”

Het Sint Franciscuscentrum
Centrum voor geloofsverdieping en vorming

De heilige Franciscus van Assisi (1182-1226) bekeert zich in de concrete ontmoeting met een arme. Vanuit een leven van evangelische armoede en gebed zorgt hij voor een nieuwe beweging binnen de Kerk. Klein van gestalte inspireert hij als minderbroeder op zijn eigen wijze gelovigen in alle lagen van de Kerk. Trouw aan Christus gaat hij daarbij volhardend zijn weg. Zo geeft hij antwoord op de opdracht van de Heer: ‘Bouw mijn Kerk op’.

Het Sint Franciscuscentrum ondersteunt gelovigen die bouwen aan Kerk en samenleving binnen het bisdom van Breda. Het geloof staat daarbij voorop. In het verleden mocht het geloof als bekend worden verondersteld. In deze tijd wil het Sint Franciscuscentrum het geloof opnieuw aan mensen voorstellen. Naast geloofsverdieping zoekt het Sint Franciscuscentrum naar wegen om juist ook voor de jongere generaties tot authentieke geloofservaringen te komen.

De opbouw van de parochies wordt nadrukkelijk verbonden aan het apostolaat dat religieuzen met hun vele vormen van diaconie en bezinning in deze contreien hebben ontwikkeld. Het Sint Franciscuscentrum is vanuit het bisdom van Breda opgezet, met de hulp van religieuzen uit het bisdom. De vorm waarin we het apostolaat van de rijke Franciscaanse traditie en de inzet van gelovigen voor de naaste in samenleving en Kerk binnen het bisdom van Breda gaan vormgeven is ‘Bidden en werken’. Met gebed en ontmoeting, cursussen en diaconale projecten, begeleiding en training bouwt het Sint Franciscuscentrum aan deze inzet verder. De geloofsverdieping, het vormingsaanbod en de diaconale actie zijn gericht op parochies, de zorg, het onderwijs en alle andere delen van het maatschappelijk veld.

Geleidelijk zullen nieuwe activiteiten aan het aanbod worden toegevoegd. Hierbij zoekt het Sint Franciscuscentrum samenwerking met de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk en andere partners.

Download het programmaoverzicht van het Sint Franciscuscentrum.

 

Andere berichten