Programmaoverzicht Sint Franciscuscentrum voorjaar 2016

19 november 2015

Begin november is het Programmaoverzicht voorjaar 2016 van het Sint Franciscuscentrum verzonden. Hierin zijn opgenomen de activiteiten van 1 januari 2016 tot juli 2016 die door of in samenwerking met het Sint Franciscuscentrum van het bisdom Breda worden georganiseerd.

"We hopen dat de activiteiten die wij u in deze gids kunnen aankondigen – en de inspiratie waarmee deze worden voorbereid en geleid – voor veel mensen een hulp zijn in het putten uit de geestelijke bronnen voor hun bidden en werken," aldus de staf en de medewerkers van het Sint Franciscuscentrum in het voorwoord.

De activiteiten zijn opgenomen in de agenda op de bisdomwebsite.

 

Andere berichten