Programma en sprekers Studiedag Liturgie 2013

29 januari 2013

Op dinsdag 5 maart 2013 vindt de jaarlijkse Studiedag Liturgie plaats. De diocesane commissie voor liturgie organiseert de dag met als thema ‘De Bijbel vieren’. De studiedag werd eerder aangekondigd in de Programmagids van het bisdom. Middels een vooraankondiging is nu het programma van de dag bekend gemaakt.

Bisschop Liesen is de eerste spreker op de dag met een inleiding ‘De Bijbel in de liturgie’. Daarna houdt mevr. drs. E. Kleinpenning een inleiding getiteld ‘De structuur van de lectionaria’.

Er zijn vier werkwinkels voorzien:

  • werkwinkel rond het gebruik van de lectionaria tijdens de eucharistieviering
  • werkwinkel rond Bijbel en muziek
  • werkwinkel rond Bijbel en liturgie voor overledenen
  • werkwinkel rond Bijbel in eerste communieviering en gezinsviering

Zoals gebruikelijk is er ook dit jaar een boekenstand aanwezig dankzij de medewerking van Verzendboekhandel Colomba.

Vanuit het thema ‘De Bijbel vieren’ gaat de studiedag over de betekenis van de onlosmakelijke band tussen de heilige Schrift en de liturgie. Myriam de Jong-Smits, medewerker voor liturgie van het bisdom van Breda: “We onderzoeken de mogelijkheden om de Bijbel open te leggen voor de gelovigen en de inspirerende betekenis van deze oude teksten voor het godsdienstig leven van deze tijd. Een studiedag waarop we Gods woord leren begrijpen en beleven.”

De Studiedag Liturgie is bedoeld voor priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers, werkzaam in het bisdom van Breda en vrijwilligers, die hun medewerking verlenen aan de liturgie en de voorbereiding op de vieringen van de eerste heilige communie en het vormsel

Nadere informatie
De Studiedag Liturgie vindt plaats op dinsdag 5 maart 2013 in het Conferentiecentrum Bovendonk, Hofstraat 8 te Hoeven, van 9.30 uur (inloop met koffie en thee) tot 16.00 uur.

Aanmelden kan via E programmagids@bisdombreda.nl door naam, adres, emailadres en de eerste en tweede keuze voor de werkwinkelronde door te geven.

De financiële bijdrage voor deze dag bedraagt € 20,00 inclusief koffie, thee en uitgebreide lunch. Dit bedrag is na overleg te declareren bij de besturen. Het bedrag dient bij de ingang van het conferentiecentrumgebouw contant betaald te worden.

 

Andere berichten