Processie in Ossendrecht ter ere van de heilige Marie-Adolphine

8 juli 2014

Op zondag 13 juli trekken de gebedstocht en de processie ter ere van de heilige Marie-Adolphine door Ossendrecht. De gebedstocht begint om 9.00 uur en vertrekt bij de Marie-Adolphinekapel in Ossendrecht.

 “De gebedstocht gaat via de Berghoeve naar de H. Gertrudiskerk,” vertelt Sydon van Veldhoven, de voorzitter van de Marie-Adolphinestichting die de gebedstocht en de processie organiseert. “In de negentiende eeuw leefde op de Berghoeve een gemeenschap van franciscanessen van Oudenbosch. Daar ontving Marie-Adolphine als jong meisje haar geestelijke vorming en bezocht zij een zondagsschool. Daarom is dit in de route opgenomen. Vanuit de kerk trekt de processie door het dorp. Daar zal om 10.30 uur de eucharistieviering zijn, dit jaar met vicaris Paul Verbeek als hoofdcelebrant. Pastoor Hans de Kort zal concelebreren. Diaken Egbert Bornhijm en pastoraal werkster Myriam de Jong-Smits verlenen liturgische assistentie.

“De eigenlijke feestdag van zr. Marie-Adolphine is 8 juli,” vervolgt Van Veldhoven. “We vieren het feest altijd op de zondag na haar feestdag. We kiezen nooit voor een bijzonder thema. Jaarlijks lopen er ongeveer 160 mensen mee in de gebedstocht. Onder hen zijn ook enkele zusters Franciscannessen van Maria, de congregatie waartoe Marie-Adolphine behoorde. Het klooster waar Marie-Adolphine intrad in Antwerpen bestaat nog steeds. Mogelijk is er ook een afvaardiging van deze communiteit aanwezig.”

Zr. Marie-Adolphine werd in 1866 als Kaatje Dierckx in Ossendrecht geboren. Op 10 maart 1893 trad zij in bij de franciscanessen van Maria te Antwerpen. Op 17 november 1898 legde zij haar eeuwige geloften af. In 1899 vertrok zij naar China om in de plaats Chansi in een weeshuis te gaan werken. Tijdens de bokseropstand, op 9 juli 1900, is zij samen met zes medezusters, twee bisschoppen, twee paters-franciscanen en twee broeders vermoord. Op 24 november 1946 verklaarde Paus Pius XII haar zalig en op 1 oktober 2000 volgde de heiligverklaring door de heilige paus Johannes Paulus II.

Voor meer informatie: www.zustermarieadolphine.nl

 

 

Andere berichten