Prijsuitreiking winnaars actie kerkbalans

18 mei 2009

Op woensdag 3 juni 2009 ontvangt bisschop Van den Hende de prijswinnaars van de teken- en kleurwedstrijd welke het bisdom jaarlijks in het kader van de actie Kerkbalans organiseert.

“Er is enthousiast gereageerd op onze oproep tekeningen en kleurplaten op te sturen naar het secretariaat van het bisdom. We hebben 12 jongens en meisjes uitgenodigd. De bisschop zal hen ontvangen. Tot slot ontvangen ze hun prijs,” aldus Van Dieren, de coördinator.

“We organiseren deze wedstrijd om jonge gezinnen te betrekken bij deze actie,” vertelt Van Dieren. “Het blijkt dat juist bij deze gezinnen de actie onbekend is. In het kader van het doelgroepenbeleid van de actie Kerkbalans Nieuwe Stijl benaderen we gezinnen van wie de kinderen recent gedoopt of gevormd zijn of hun Eerste Heilige Communie hebben gedaan. In deze lijn past ook deze wedstrijd.”

De prijswinnaars hebben inmiddels hun uitnodiging ontvangen
 

Andere berichten