Priesterwijding Thai Nguyen: geloven in God met heel je leven

8 november 2016

Onder overgrote belangstelling heeft bisschop Liesen Thai Quoc Nguyen tot priester van het bisdom Breda gewijd. De wijding vond plaats op 6 november in de H. Antoniuskathedraal in Breda.

Bisschop Liesen was de hoofdcelebrant in de viering. Rector Schnell van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, plebaan De Koning, deken Smeets van het dekenaat Venraij en de pastoors Thanh Tinh Tran, Akkermans en Prasing waren concelebranten. De Kathedrale Cantorij onder leiding van Jan Schuurmans verzorgde de liturgische gezangen. Onder de aanwezige priesters bevond zich ook Mgr. dr. E. de Jong, hulpbisschop van Roermond.

(Foto: J. Wouters)

Roeping
De wijding kreeg een persoonlijk karakter doordat de broer van Thai de tweede lezing in het Vietnamees voorlas. Op het einde van de viering sprak de vader van Thai een dankwoord uit, waarin hij bisschop Liesen en rector Schnell bedankte voor hun bereidheid Thai in het Bredase diocees op te nemen. In zijn homilie memoreerde bisschop Liesen hoe Thai acht jaar geleden naar Nederland gekomen was, omdat hij in zijn communistisch vaderland geen priester kon worden. “De liefde van God en de standvastigheid van Christus, dat is wat jou Thai, heeft geraakt en jou moed heeft gegeven om op Gods roepstem te antwoorden.”

(Foto: J. Wouters)

De liefde van God en de standvastigheid van Christus
De bisschop ging ook in op de spiritualiteit van het priesterschap. “Priester worden is geloven in God met heel je leven, niet alleen een stukje. Je mag mensen op weg zetten naar die andere wereld waar Jezus van spreekt. Je mag dagelijks voor hen bidden en met hen de eucharistie vieren en de sacramenten van doopsel, van verzoening en barmhartigheid, van huwelijk en van ziekenzalving om samen met hen te delen in het leven van de verrezen Heer. Met de liefde van God en de standvastigheid van Christus in je hart mag je oog krijgen voor de armen en zwakken. Van jezelf vraagt het om altijd weer opnieuw doorheen alle menselijke zwakheid te blijven vertrouwen op God ook wanneer je verstand of gevoel iets anders te lijken zeggen.”

Na de eucharistieviering volgde een drukke receptie, waarin velen van Thai Nguyen de neomistenzegen ontvingen.

(Foto’s: J. Wouters)

 

Andere berichten