Priesterstudenten Antoniushuis schrijven gebed voor Roepingenzondag

18 maart 2016

De priesterstudenten van het Bisdom van Breda die wonen in het Antoniushuis hebben een gebed gemaakt voor Roepingenzondag 17 april 2016. Dit gebed is samen met een kaart over de informatiedag op Bovendonk (9 april 2016) verspreid in de parochies in het bisdom.

Gebed

Barmhartige Vader,
in uw oneindige liefde
wilt U dat alle mensen delen
in uw rijke genadegaven.
Voortdurend vraagt U ons
om U in de wereld present te stellen.
Geef dat steeds meer mensen,
in deze tijd, antwoord geven
op uw Roepstem
om als priester, diaken of religieus
in uw Kerk werkzaam te zijn,
barmhartig zoals U, Onze Vader.
Door Christus, onze Heer.

Priesterstudenten Antoniushuis
Bisdom Breda

 

Andere berichten