Priester- en diakenretraite

29 juni 2007

Van maandag 25 tot vrijdag 29 juni vond in het bisdom Breda de jaarlijkse retraite plaats voor priesters en diakens en priester- en diakenstudenten van Bovendonk. De retraite werd georganiseerd door de Dienst Opleiding en Vorming van het bisdom. Ook bisschop-coadjutor Van den Hende nam deel aan het programma. De retraite vond plaats in de Onze Lieve Vrouwe Abdij in Oosterhout.

De retraiteleider, dr. J. Liesen, las met de deelnemers teksten uit het evangelie van Marcus: “Jezus roept iedere mens om Hem te vergezellen. Hijzelf nodigt ons uit de kring rondom hem binnen te gaan. Als je écht bij Hem bent, kun je er op uitgestuurd worden en met eenzelfde kracht te werk gaan als Hij. Jezus Christus vergezellen is het hart van alle werken in de Kerk.”

Rondom de inleiding sloten de deelnemers zich aan bij het dagritme van de zusters in de abdij.

Andere berichten