Priester- en diakenopleiding Bovendonk start studiejaar met goed aantal nieuwe aanmeldingen

18 augustus 2009

Op vrijdag 28 augustus opent de priester- en diakenopleiding Bovendonk het nieuwe studiejaar. De deeltijdopleiding in Hoeven verwelkomt voor het nieuwe studiejaar 13 nieuwe studenten. Het totaal aantal studenten komt daarmee voor het studiejaar 2009-2010 op 24, verspreid over zes studiejaren.

In het studiejaar 2008-2009 volgden 18 studenten hun opleiding aan Bovendonk, waarvan er 6 de studie afrondden en 1 de studie beëindigde. Zodoende is er niet alleen een toename van het aantal studenten die priester of diaken willen worden, maar overstijgt voor het studiejaar 2009-2010 het aantal nieuwe studenten (13) ook het aantal zittende studenten (11).

De nieuwe studenten
Studenten komen uit het hele land en volgen aan Bovendonk een opleiding in deeltijd. De cursussen worden gegeven in de weekenden. Studenten hebben een gevarieerde achtergrond en combinerend de studie met werk.

De nieuwe studenten zijn:

  • 2 monniken (trappisten van de abdij Maria Toevlucht in Zundert en abdij Koningshoeven in Berkel-Enschot): 2 priesterkandidaten
  • 3 kandidaten van het bisdom Groningen-Leeuwarden: 2 priesterkandidaten en 1 diakenkandidaat
  • 3 kandidaten van het bisdom Breda: 2 priesterkandidaten en 1 diakenkandidaat
  • 3 kandidaten van het bisdom Rotterdam: 2 priesterkandidaat en 1 diakenkandidaat
  • 1 kandidaat van het bisdom Antwerpen: priesterkandidaat
  • 1 kandidaat van het bisdom Utrecht: priesterkandidaat

Van de nieuwe studenten volgen daarmee 10 studenten de opleiding tot priester en 3 studenten de opleiding tot diaken. Ook in het verleden was het aantal priesterkandidaten altijd hoger dan het aantal diakenkandidaten.

De leeftijd van de studenten ligt rond 40 jaar. De studenten volgen het volledige zesjarige programma. Studenten die reeds een vooropleiding hebben, zoals een bachelor theologie, volgen een programma op maat.

Goede aantallen
Als een van de redenen voor de goede nieuwe aanwas vermoedt Jan Brok, studierector van de opleiding, het feest in 2008-2009 rond het 25-jarige jubileum van de opleiding Bovendonk en de publiciteit daaromheen: “Denk onder meer aan de website www.roeping.nu. De meeste studenten hebben deze gezien. Ze zijn daar allemaal positief over.”

“Ook van belang is de mogelijkheid die we sinds het vorige studiejaar bieden van een studieprogramma op maat voor mensen die reeds een theologische vooropleiding hebben.”

Alle nieuwe kandidaten hebben een weekend meegedraaid met de opleiding. Jan Brok: “Als iemand serieus kandidaat is, zijn er gesprekken met enkele mensen van de opleiding. Daarna draait men een weekend mee. Dat is van belang, omdat men zo een reëel beeld krijgt van hoe het is.”

Start studiejaar 2009-2010
Het nieuwe studiejaar begint op 28 augustus met een eucharistieviering om 17:30 uur in de kapel van Bovendonk in Hoeven. In die viering zullen twee studenten de aanstelling tot lector ontvangen. Daarna volgt een informele broodmaaltijd van studenten en docenten, waarbij ook oud-studenten aanwezig zijn. Om 20:10 uur beginnen de colleges.

Opleiding Bovendonk
De priester- en diakenopleiding Bovendonk biedt een zesjarige studie in deeltijd voor mannen die vanuit hun beroep priester of permanent diaken willen worden. Bovendonk is tevens het contactadres voor jonge priesterstudenten van het bisdom van Breda die buiten het bisdom gaan studeren en voor pastorale werk(st)ers in opleiding die hun studies eveneens elders volgen.

Wie belangstelling heeft voor de opleiding Bovendonk, kan zich melden bij de priester- en diakenopleiding Bovendonk.
Hofstraat 8
4741 AK Hoeven
T 0165 504277
E info@pdob.nl
www.bovendonk-opleidingen.nl

Opleidingsfonds priesters en diakens
Voor de opleiding van priesters en diakens is naast gebed ook geld nodig. Het bisdom heeft hiervoor het ‘Opleidingsfonds priesters en diaken’. Giften voor de opleiding van priesters en diakens voor het bisdom van Breda kunnen worden overgemaakt op banknummer 101051778 of giro 1066050 t.n.v. bisdom van Breda o.v.v. ‘Opleidingsfonds priesters en diakens’.

Wijding tot transeunt diaken in de kapel van Bovendonk in Hoeven op 10 mei 2009: Michel Brasseur, Steven de Koning en Marc Oortman. Foto: I. Bertens.

Andere berichten