Poolse parochie ontvangt relikwie heilige Maximiliaan Maria Kolbe

3 september 2023

Tijdens de eucharistieviering van zondag 10 september, zal een relikwie van de heilige pater Maximiliaan Maria Kolbe in de muren van de Bredase H. Mariakerk worden geplaatst. Generaal overste van de congregatie Societas Christi pro Emigrantibus, Krzysztof Olejnik, komt voor deze gelegenheid naar Breda en draagt samen met pastoor Józef Okonek SChr de heilige mis op. Bisschop Liesen is hoofdcelebrant van de viering.

De Mariakerk is de parochiekerk voor de Poolse parochie van de h. Maximiliaan Kolbe maar wordt op zaterdagavond ook gebruikt door de parochie van de heilige Familie. De Poolse parochie werd op 1 november 2009 opgericht door bisschop Van den Hende. De parochie is vernoemd naar de Poolse pater Maximiliaan Kolbe OFMConv die tijdens de Tweede Wereldoorlog in het concentratiekamp Auschwitz werd vermoord.

Het is betekenisvol dat de relikwie juist tijdens de heilige mis een plek krijgt in de kerk. Tijdens de viering van de heilige mis staan het lijden, het sterven en de verrijzenis van Christus centraal. Jezus gaf vrijwillig zijn leven om mensen te redden van de eeuwige dood. Pater Kolbe volgde Christus heel concreet na, door vrijwillig de plaats in te nemen van een terdood veroordeelde huisvader (Franciszek Gajowniczek). Pater Maximiliaan Maria Kolbe werd op 10 oktober 1982 heiligverklaard; zijn gedachtenis wordt wereldwijd gevierd op 14 augustus.

Pastoor Okonek benadrukt dat alle gelovigen in het bisdom welkom zijn bij deze bijzondere gebeurtenis. Na de de viering (van 10:30 uur) is iedereen welkom bij een feestelijk samenzijn in de parochiezaal.

Andere berichten