Pinkstervuur in Oosterhout

11 juni 2020

Op zondag 7 juni 2020 brachten diaken Rob van Uden en zijn echtgenote Conny van Uden het Pinkstervuur van Rijen naar de ‘Heilige Driehoek’ in Oosterhout. Op deze bijzondere plaats liggen de Onze Lieve Vrouweabdij van de benedictinessen, de Sint Paulusabdij waar nu de communiteit van Chemin Neuf leeft en Catharinadal van de norbertinessen.

Rob en Conny bezochten de Onze Lieve Vrouweabdij waar ze de geloofsbrief en het Pinkstervuur tijdens de Vespers in de kapel brachten. Tijdens het zingen van de lofzang van Maria (het Magnificat) plaatste zuster Martha Verstraeten, de abdis van het klooster, het vuur voor het altaar. Zo is de lamp zichtbaar voor de zusters. Hierbij waren ook vertegenwoordigers van de gemeenschap Chemin Neuf aanwezig.

“Ik was verrast door de plechtige toon van de brief,” verklaart zuster Martha desgevraagd. “Maar door deze toon laat je ook het belang zien van datgene wat je wilt doorgeven. Dit gaat je ter harte. Daarom hebben wij in de aanhef van onze geloofsbrief ook voor een zekere plechtigheid gekozen. In het gesprek met Rob van Uden en zijn echtgenote kwam naar voren dat het zowel voor parochies als voor kloostergemeenschappen goed is je geloof expliciet in geloofstaal te verwoorden.”

Een aantal zusters van de Onze Lieve Vrouweabdij voerde een geloofsgesprek met pater Marc Lindeijer sj. “Pater Marc stelde goede en indringende vragen. We zochten naar mogelijkheden waarop wij zelf het geloof kunnen brengen. Wij kwamen toen uit bij de gastvrijheid, een centraal element uit de benedictijnse spiritualiteit. Wij zijn zelf te gast bij God. Omgekeerd mag God bij ons inwonen. Het is deze wederkerigheid die het hart van onze spiritualiteit uitmaakt. Ik denk dat dit ons bindt met de gemeenschappen van Chemin Neuf en Catharinadal die met ons de Heilige Driehoek bewonen.”

“Chemin Neuf brengt het pinkstervuur en de geloofsbrief naar de H. Catharinaparochie in Oosterhout. Zij treden tenslotte meer naar buiten dan wij,” zegt zuster Martha. Verheugd deelt zij mee dat het gastenverblijf van de abdij en de kerk weer open zijn. Het gastenverblijf met beperkingen. “We evalueren steeds of alles veilig verloopt. Onze vieringen zijn ook weer toegankelijk. We vragen de gelovigen wel of ze zich willen aanmelden. Ons telefoonnummer is: 0162-453296.”

Zr. Stéphanie van gemeenschap Chemin Neuf en zr. Martha van de OLV abdij te Oosterhout

Andere berichten