Pinksterbrief bisschop Van den Hende

7 juni 2011

“Sinds de bekendmaking dat ik bisschop van Rotterdam zou worden, worden mijn ontmoetingen met mensen in het bisdom van Breda gekleurd door het aanstaande vertrek en het afscheid op termijn van Breda. Maar de afgelopen weken worden toch in de eerste plaats getoonzet door onze gezamenlijke voorbereiding als Kerk op het feest van de heilige Geest,” dit schrijft bisschop Van den Hende in zijn Pinksterbrief.

In zijn brief vanwege Pinksteren gaat de bisschop in op het Pinksterfeest. Aan het eind van de brief wijst de bisschop op de Maria Ommegang, die op zaterdag 26 juni plaatsvindt in Bergen op Zoom. De bisschop celebreert die ochtend de eucharistieviering om 10.00 uur en loopt mee in de Ommegang die vanaf 15.00 uur door de binnenstad van Bergen op Zoom trekt.

"Maria, die de patroonheilige is van ons bisdom, is voor ons de geloofsgetuige bij uitstek," schrijft de bisschop. "In kracht van de heilige Geest werd Maria de moeder van Christus. Maria durfde het aan om te zeggen: ‘Mij geschiede naar uw woord’ (Lc. 1, 38). En het was Maria die later samen met de apostelen vurig bad om de kracht van de heilige Geest (Hand. 1, 14)."

De Maria Ommegang vindt plaats een week voordat de bisschop op 2 juli de zetel van het bisdom van Rotterdam in bezit neemt. Bisschop Van den Hende blijft voorlopig verbonden aan het bisdom van Breda als apostolisch administrator. 

Download de Pinksterbrief van bisschop Van den Hende, klik hier

 

Andere berichten