Pelgrimage naar Oosterhout en de heilige deur

23 juni 2016

In het heilig Jaar van de Barmhartigheid vinden verschillende pelgrimages plaats naar de plaatsen waar een heilige deur is geopend. Het Oost-Vlaamse dekenaat Evergem pelgrimeerde op dinsdag 14 juni naar Oosterhout. De pelgrimage vond plaats in het kader van het heilig Jaar van de Barmhartigheid.

Het hoofddoel van de bedevaart was de basiliek van de H. Johannes de Doper in Oosterhout. De groep gelovigen trok in een korte processie door de heilige deur, waarna een gebedsviering volgde. In het ochtenddeel verzorgde diaken Titus Frankemölle een voordracht over de werken van barmhartigheid vanuit de sociale leer van de Kerk. De groep besteedde het middagdeel aan een bezoek aan de Onze Lieve Vrouweabdij en de Sint Paulusabdij. In de laatste bestond de mogelijkheid het Sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen.

Kijken vanuit de liefde van God
Aan de hand van de parabel van de Barmhartige Samaritaan maakte diaken Frankemölle in zijn voordracht duidelijk dat geloven en gedrag met elkaar te maken hebben. De Barmhartige Samaritaan bekommert zich om zijn naaste. Hij gaat in op het ethisch appèl dat de ander op hem doet. “Je moet altijd vanuit de liefde van God kijken naar je medemens, Na geluisterd te hebben naar het Woord van God moeten we ons geloof omzetten in daden” aldus diaken Frankemölle. “Dit wordt heel concreet in de zeven lichamelijke en geestelijke werken van barmhartigheid.”

Sociale leer van de Kerk
“Al in het begin van de kerkgeschiedenis vielen de christenen op doordat zij onderling hun bezittingen en hun voedsel deelden met armen, weduwen en wezen. De Kerk heeft in de moderne tijd deze grondhouding vertaald in haar sociale leer. In 1891 publiceerde paus Leo XIII de encycliek Rerum novarum. Hij reageerde op de uitbuiting van de arbeiders, maar ook op het centralistisch en collectivistisch denken van het socialisme. De mens leeft in een gemeenschap, maar hij mag geen slachtoffer van die gemeenschap worden.”

De paus erkende het recht van arbeiders om zich in vakverenigingen te verenigen. Na 1891 heeft de Kerk meerdere sociale encyclieken gepubliceerd. De meest recente is Laudato si van paus Franciscus. “Uit deze sociale encyclieken blijkt dat niets waardenvrij is. Paus Franciscus schrijft dat kopen niet alleen een economische, maar ook een morele handeling is. Bij alles wat we doen, zijn we zelf verantwoordelijk,” aldus diaken Frankemölle.

Heilige deuren in het bisdom van Breda
Oosterhout is een van de vier plekken in het bisdom van Breda waar gedurende het heilig Jaar van de Barmhartigheid een heilige deur is geopend. De heilige deuren in het bisdom zijn:
de Sint-Jansbasiliek in Oosterhout
de Basiliek H.H.Agatha en Barbara in Oudenbosch
de Sint-Willibrordusbasiliek in Hulst
de H. Antoniuskathedraal in Breda

 

Andere berichten