Pelgrim van de dag: Franneke Boeren

23 oktober 2014

Franneke Boeren gaat al voor de derde keer mee met de bisdombedevaart van het bsdom Breda. Zij was er bij in Lourdes (2009), in Padua en Assisi (2011) en nu weer in Polen. Dit is des te opmerkelijker omdat ze in Leiden woont. Haar wortels liggen echter in Roosendaal.

Franneke Boeren heeft een carrière achter de rug als docente rechtsvergelijking en rechtsantropologie aan diverse universiteiten tot aan de Universiteit van Swasiland toe. In haar onderzoek en onderwijs vergeleek zij het westerse rechtssysteem met andere systemen, zoals bijvoorbeeld het Hindoe- en Islamitisch Recht. “Het is van belang dat Nederlanders die in het buitenland gaan werken op de hoogte zijn van de plaatselijke regels,” zegt ze. De juridische studie geeft je een ruime blik, net zoals studies als literatuurwetenschappen en kunst."

“Johannes Paulus II heeft, voordat hij tot het priesterschap geroepen werd, literatuurwetenschappen en theaterwetenschappen aan de Jagiellonenuniveristeit te Krakau gestudeerd. Tijdens deze studies wordt de student geconfronteerd met situaties en vraagstukken van eeuwen geleden. Dit verruimt de geest. Deze hebben hem zeker geholpen om uit te groeien van een Poolse paus tot een paus van de hele wereld. Zelf heb ik in Swasiland ook gezien hoe inspirerend Johannes Paulus II was in de strijd tegen apartheid. Zijn bezoek aan deze landen heeft voor hen veel betekend."

Voor Franneke Boeren was dit een reden om tijdens de Polenbedevaart te proberen het Collegium Maius in Krakau te bezoeken. “Hier zetelt deze universiteit,” vertelt ze. “Ze is in 1364 door koning Casimir gesticht. Ze is op de universiteit van Praag na, de oudste universiteit van Centraal-Europa. Oorspronkelijk bestond ze uit drie faculteiten: de rechtenfaculteit (kerkelijk en Romeins recht, filosofie en medicijnen). In 1397 stichtte koningin Jadwiga de theologische faculteit. Deze erudiete vrouw kreeg hiervoor toestemming van de paus. In de Tweede Wereldoorlog zijn verschillende hoogleraren van deze universiteit gearresteerd en naar concentratiekampen gebracht. De universiteit va Krakau behoort tot de zogenaamde Coimbra-groep. Hierin werken alle oude universiteiten van Europa samen. Omdat ik ook in Leiden heb gestudeerd voel ik me zeer verbonden met deze universiteit.”

Franneke heeft gehoopt ook andere plaatsen te bezoeken waar Johannes Paulus II gevormd is. “Dit is niet helemaal gelukt,” zegt ze. "Ik hoopte ook de middelbare school in Wadowice te zien, maar dit is niet gebeurd. Wel heb ik, naast het Maiuscollege, het aartsbisschoppelijk paleis gezien waar Johannes Paulus II voor priester heeft gestudeerd. Het zijn toch die plaatsen waar hij de bouwstenen heeft ontvangen om zijn grote taak te kunnen volbrengen.”

Franneke Boeren. (Foto: R. Mangold)
 

 

Andere berichten