PCI-bijeenkomsten over SchuldHulpMaatje

25 juni 2014

Vanwege de toename van de schuldenproblematiek in Nederland, is hulp voor mensen met schulden van belang. Het bisdom nodigde daarom de vereniging SchuldHulpmaatje uit voor de bijeenkomsten met PCI-bestuurders op dinsdag 17 juni (vicariaat Middelburg) en donderdag 19 juni (vicariaat Breda). SchuldHulpMaatje traint vrijwilligers die maatje willen zijn om zo goed mogelijk hulp te bieden aan mensen met schulden.

SchuldHulpmaatje is een vrucht van oecumenische samenwerking op diaconaal gebied. SchuldHulpmaatje ging in 2010 van start en is uitgegroeid tot een landelijk netwerk. Vrijwilligers schieten te hulp om orde op zaken te stellen, en helpen mensen ook om in de toekomst zelfstandig hun financiële huishouding gezond te houden. Schuldhulpmaatjes volgen een speciaal ontwikkelde driedaagse cursus over schuldhulp en hoe je iemand daarin met wijsheid kunt ondersteunen. Daarnaast volgen zij jaarlijks bijscholing.

Hendrik Jan Graber van SchuldHulpMaatje legde de opzet en werkwijze uit voor de aanwezige PCI-bestuurders. “Waren schulden voorheen een probleem van mensen in de marge, tegenwoordig is het een probleem dat breed in de samenleving speelt,” gaf hij aan. Sommige mensen komen in de schulden door overmacht, zoals het verlies van werk, anderen zijn zelf oorzaak door uitgaven of leningen die niet verantwoord waren.

Op beide avonden was ook Paul Monchen aanwezig. Hij is vicevoorzitter van de Vincentiusvereniging Nederland. De Vincentiusvereniging is landelijk een partner van SchuldHulpMaatje.

Op de PCI-bijeenkomsten vroeg het bisdom aan de caritasbestuurders om na te denken over mogelijkheden voor lokale ondersteuning van SchuldHulpMaatje. Dit kan door te helpen bij het opstarten van lokale initiatieven en door SchuldHulpMaatje bijvoorbeeld financieel te steunen. PCI’s die daar belangstelling voor hebben kunnen dit melden bij het bisdom via E bisdom@bisdombreda.nl. Voor de regio Breda kan contact op worden genomen met diaken Gerrit Pouw van de Vincentiusvereniging Breda.

Op beide avonden werd ook informatie gegeven over de jaarrekening 2013 en over de cursus voor Caritasbestuursleden die op 30 september 2014 start. De cursus geeft PCI-bestuurders een breder en samenhangend inzicht in wat het werk van het caritasbestuur inhoudt. Voor meer informatie kunnen PCI’s terecht bij diaken Wim Tobé (E wtobe@bisdombreda.nl.)

In totaal kwamen er zo’n 50 bestuurders op de bijeenkomsten af. Bisschop Liesen nam deel aan de eerste avond. Het bisdom van Breda kent een lange traditie van diaconale projecten, met name rond de thematiek van armoedebestrijding. Het bisdom moedigt parochies aan om hun diaconale rol in de samenleving verder te verstevigen. SchuldHulpMaatje kan hiertoe een uitkomst bieden, maar ook de aanpak van bijvoorbeeld de St. Vincentiusvereniging en andere diaconale projecten die op tal van plaatsen in het bisdom hebben plaatsgevonden.

Voor meer informatie over SchuldHulpMaatje:
www.schuldhulpmaatje.nl
www.eerstehulpbijschulden.nl (website van SchuldHulpMaatje en het Ministerie van SZW)

 

 

Andere berichten