“Paus Johannes Paulus II verenigde veel kwaliteiten in zich”

24 april 2014

Ongeveer twintig belangstellenden bezochten op dinsdag 22 april 2014 de bijeenkomst over de diocesane bedevaart naar Polen van 18 tot en met 25 oktober 2013 in Roosendaal. Het was een van de lokale bijeenkomsten die georganiseerd werd als voorbereiding op de bedevaart.

‘Open je hart voor Christus’
De bijeenkomst begon met een eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouwekerk in deze plaats, gecelebreerd door pastoor Akkermans van de Sint Norbertusparochie. In zijn homilie blikte hij vooruit naar de heiligverklaring van paus Johannes Paulus II op 27 april aanstaande. Bij de aanvang van zijn pontificaat nodigde deze paus iedereen uit zijn hart te openen voor Christus. Niet voor niets is dit het thema van de bedevaart. Hij zette zich in om heel de wereld in contact te brengen met Jezus Christus, soms met stemverheffing, soms in de stilte van het gebed. Zijn heiligverklaring biedt de mogelijkheid zijn stem meer te laten klinken. Pastoor Akkermans legde tevens een band met het leven van de hedendaagse gelovige. Ook hij of zij mag zich, op grond van zijn doopsel, door Jezus Christus aangesproken en gezonden weten.

Een man met veel kwaliteiten
Onder het genot van een naar Pools recept bereide cake, luisterde iedereen vervolgens naar een korte lezing over de betekenis en het leven van Johannes Paulus II door pastoor Han Akkermans en de presentatie van de reis naar Polen door Gijs Beekhuizen.

Han Akkermans herinnerde zich de eerste indrukken van deze paus. Op het moment van de pauskeuze was er een groep leerlingen van het Sint Oelbertgymnasium uit Oosterhout op het Sint Pietersplein te Rome. Paus Johannes Paulus II maakte op deze jongeren een grote indruk door zijn energieke, communicatieve en sportieve uitstraling. Paus Johannes Paulus II verenigde veel kwaliteiten in zich. Hij was toneelspeler geweest, enthousiast bergbeklimmer, maar ook dichter en filosoof.

‘Er heeft geen man zoveel gereisd’
Pastoor Akkermans stond vervolgens stil bij de vele initiatieven van paus Johannes Paulus II, zoals zijn vele reizen. Er heeft geen paus zoveel gereisd als hij. Paus Johannes Paulus II was de initiator van de Wereldjongerendagen, die een grote impact op het leven van de Kerk hebben. Hij speelde een grote rol bij de val van het communisme in Oost-Europa en zette zich in voor de toenadering met de orthodoxen. Pastoor Akkermans erkende dat dit niet helemaal gelukt was. De paus heeft nooit een bezoek kunnen brengen aan Rusland.

Toenadering tot het jodendom
Hij legde contact met de wereldgodsdiensten en organiseerde in 1986 een gebedsontmoeting in Assisi. Van belang ook was zijn toenadering tot het jodendom. In 1985 bracht hij als eerste paus een bezoek aan de synagoge in Rome. Dat bezoek is later bezegeld door zijn reis naar Jeruzalem, waar hij bad aan de Klaagmuur. Johannes Paulus II heeft altijd veel affiniteit met de joden gehad. In zijn geboorteplaats Wadowice leefden relatief veel joden. Zelf heeft paus Johannes Paulus II altijd Joodse vrienden gehad. Hij heeft gezien welke verschrikkingen zij hebben doorstaan tijdens het nazi-regime. Paus Johannes Paulus II zelf heeft deze tijd ook meegemaakt. Hij werkte gedurende de Duitse bezetting van Polen in een steengroeve. Tegelijkertijd studeerde hij voor priester. Hij kreeg van zijn collegae de mogelijkheid om te studeren.

Aanslag en ziekte
Op 13 mei 1981 is er een aanslag op zijn leven geweest. Men weet nu dat de Russische geheime dienst (De KGB) achter deze aanslag zat. Zijn gezondheid heeft wel een gevoelige slag gehad. Op het einde van zijn leven werd hij een lijdende mens. “Hij leunde letterlijk en figuurlijk op het kruis,” aldus pastoor Akkermans. Op zijn uitvaart waren alle wereldleiders aanwezig. “Het was een moment van wereldwijde verbroedering,” besloot de pastoor.

De aanwezigen waren enthousiast. Verschillenden lieten blijken mee te willen gaan in oktober op bedevaart.

Schilderij paus Johannes Paulus II (Foto: R. Mangold)

 

Andere berichten