Paus Franciscus over gebed voor de armen en de vrede

17 juni 2014

Paus Franciscus bezocht op zondag 15 juni de Sant’ Egidiogemeenschap in de Romeinse wijk Trastevere. Hij ontmoette de gemeenschap maar ook de ouderen met wie de leden van deze gemeenschap vriendschappelijke banden onderhouden.

‘Hij die zijn blik op de Heer richt, ziet anderen’
In zijn toespraak stond paus Franciscus stil bij de betekenis van het gebed. Het gebed behoedt de anonieme mens van de stad ervoor te denken dat hij het centrum van de wereld is rond wie alles draait, voor onverschilligheid en de slachtofferrol. “Gebed is de eerste taak van jullie gemeenschap,” vervolgde de paus. “Het bestaat erin te luisteren naar het Woord van God, het brood dat ons kracht schenkt en het ons mogelijk maakt verder te gaan. Hij die zijn blik op de Heer richt, ziet anderen.”

Zorg die ophoudt zorg te zijn
Tot de leden van de gemeenschap zei hij: “Jullie hebben geleerd anderen te zien en in het bijzonder de armsten onder jullie en ik hoop dat jullie in staat zijn voor te leven wat prof. Riccardi (de oprichter van de gemeenschap Sant’ Egidio, red.), beschreven heeft: dat jullie vergeten wie hulp verleent en wie hulp verlangt. Een zorg die geleidelijk aan ophoudt zorg te zijn en omgevormd wordt tot ontmoeting en omhelzing. Wie staat in het centrum van dit? Beiden, of eerder de omhelzing zelf.”

Oud én jong
De paus was verheugd zoveel ouderen te zien en benadrukte het belang van de band tussen ouderen en jongeren, waar iedereen geeft en ontvangt. “Een volk dat geen zorg heeft voor ouderen en jongeren is een volk zonder toekomst, zonder hoop. Het zijn de jongeren, de kinderen en de ouderen die de geschiedenis voortzetten. De jongeren met hun natuurlijke kracht en de ouderen met hun geheugen. Wanneer een samenleving zijn geheugen verliest, is het einde in zicht.”

Paus Franciscus. (Foto: R. Mangold)

De beweging Sant’ Egidio
De beweging Sant’ Egidio ontstond in 1968 in Rome. Andrea Riccardi, een achttienjarige student, was de initiatiefnemer. Samen met zijn vrienden zocht hij, temidden van de studentenopstanden, een weg om het evangelie concreet te beleven. Zij lieten zich inspireren door de eerste christelijke gemeenschappen en de heilige Franciscus van Assisi. Zij begonnen te werken vanuit een klein kerkje in de wijk Trastevere, de Sant’ Egidio. Daar kwamen ze dagelijks samen om te bidden en de eucharistie te vieren. Vandaaruit bezochten ze de mensen in de arme wijken van Rome en hielpen kinderen met hun schoolwerk. Wat eenvoudig begon groeide uit tot een wereldwijde beweging die nu ongeveer 50.000 leden telt en verspreid is over alle contintenten. De beweging Sant’ Egidio is ook betrokken bij internationale vredesinitiatieven. Het centrum voor Nederland en België bevindt zich in Antwerpen.

Diaconale Stad Roosendaal
In Roosendaal laat het parochiële diaconale project van de Sint Norbertusparochie ‘De Diaconale Stad Roosendaal’ (DSR) zich nadrukkelijk door Sant’ Egidio inspireren. Elke derde donderdag van de maand komt de Diaconale Stad Roosendaal om 18.00 uur bij elkaar voor gebed en bezinning in het voormalige klooster Mariadal. Er zijn twee hoofdprojecten. Het maatjesproject is gericht op ouderen wier leven dreigt te verschralen. Voor kinderen wordt in de Roosendaalse wijk ‘De Westrand’ het speel-leerhuis ontwikkeld, speciaal bestemd voor kinderen in achterstandssituaties. Dit laatste project heeft de speciale aandacht van Nancy van der Zande, voorheen jongerenwerkster op het bisdom Breda. Op 1 juni ontving de Diaconale Stad Roosendaal uit handen van bisschop Liesen de Antoniusprijs voor diaconie.

Bisschop Liesen reikt de Antoniusprijs voor diaconie uit aan de Diaconale Stad Roosendaal. De DSR laat zich inspireren door Sant’ Egidio (Foto: J. Wouters)

 

Andere berichten