Paus Franciscus over gebed en het huwelijk

30 oktober 2013

“Het zwaarste is een gebrek aan liefde. Zonder liefde wordt de last zelfs zwaarder, ondraaglijk.” Dat zei de paus tegen de gezinnen die in het kader van het Jaar van het Geloof in het weekend van 26 en 27 oktober een pelgrimage maakten naar Rome.

Liefde
Zaterdagmiddag ontmoetten 150.000 deelnemers uit alle continenten paus Franciscus op het Sint Pietersplein. De paus werd rondgereden in een open auto en omhelsde verschillende kinderen uit de menigte. Nadien luisterde hij naar de ervaringen van gezinnen die lijden onder moeilijke tijden en jongeren die willen trouwen maar dit niet kunnen omdat zij geen werk hebben. Een vrouw uit Syrië getuigde over de angst die haar en haar gezin dwong naar Jordanië te vluchten en over hun leven als vluchteling daar. Haar echtgenoot bedankte de paus voor de gebedswake voor Syrië. In zijn antwoord vroeg de paus zich af hoe je in deze situaties toch de vreugde van het geloof kunt beleven. “Het leven is vaak zwaar,” zei hij “en vaak tragisch ook. Maar het zwaarste is een gebrek aan liefde. Zonder liefde wordt de last zelfs zwaarder, ondraaglijk.”

De paus zei dat door te vertrouwen op God, alles met vertrouwen en zonder angst tegemoet kan worden gezien. “Christelijke echtparen zijn niet naïef. Ze kennen de problemen en de bekoringen van het leven. Maar ze zijn niet bang om voor God en voor de samenleving verantwoordelijkheid te dragen. Ze rennen niet weg, ze verstoppen zich niet, ze deinzen niet terug voor de opdracht een gezin te stichten.” Op het einde van zijn toespraak nodigde hij hen uit dicht bij Jezus te blijven en Hem door hun getuigenis naar iedereen te brengen.

Belang van gebed
Op zondag 27 oktober vierde hij de eucharistie met de gezinnen en sloot de bijeenkomst af met het bidden van het Engel des Heren voor een beeltenis van de heilige Familie aan wie hij alle gezinnen toevertrouwde.

Naar aanleiding van de lezingen van deze zondag preekte paus Franciscus over het gebed. Hij vroeg de gezinnen van tijd tot tijd samen te bidden. We hebben immers de hulp van God nodig. We hebben eenvoud nodig om te bidden als een gezin. “Het Onze Vader samen bidden, rond de tafel, is niet iets buitengewoons: het is eenvoudig,” zei hij letterlijk.

De paus wees op het belang van het Rozenkransgebed. “De Rozenkrans samen bidden, als een gezin, is heel mooi en een bron van grote kracht! En ook het bidden voor elkaar. De man voor zijn vrouw, de vrouw voor haar man, en zij samen voor hun kinderen, de kinderen voor hun grootouders … biddend voor elkaar. Dit is het wat er bedoeld wordt met bidden in het gezin en dit is wat het gezin sterk maakt: gebed.”

(Bron: www.jaarvanhetgeloof.nl, Vatican Information Service 26 en 27 oktober 2013)

 

Andere berichten