Paus Benedictus XVI: ‘Naastenliefde is een bevoorrechte vorm van evangelisatie’

28 februari 2012

Op 24 februari 2012 ontving paus Benedictus XVI de leden van de Circolo di San Pietro. Deze vereniging organiseert elk jaar de collecte voor de Sint Pieterspenning in de parochies te Rome. De paus kan de opbrengsten besteden aan de verschillende verzoeken om ondersteuning die hij jaarlijks uit de hele wereld krijgt, met name uit de armste landen.

De paus wees erop dat de Veertigdagentijd net begonnen is. De Veertigdagentijd is de periode waarin we nadenken over de kern van het christelijk geloof, de liefde. Het getuigenis van de liefde heeft een bijzonder effect op het hart van de mensheid. De nieuwe evangelisatie vraagt om een grote openheid van geest en de wijsheid en bereidheid om iedereen te accepteren. 

De paus benadrukte hoe de echtheid van onze trouw aan het Evangelie gemeten kan worden in termen van onze effectieve betrokkenheid op en bezorgdheid voor de ander, speciaal voor de zwakken en de mensen aan de rand van de samenleving. Bezorgdheid voor anderen houdt in dat we hun welzijn wensen in al zijn aspecten: lichamelijk, moreel en geestelijk. Hoewel de moderne cultuur het gevoel voor goed en kwaad verloren lijkt te hebben moeten we bevestigen dat goedheid bestaat en overwint, aldus de paus.

Verantwoordelijkheid jegens onze naasten betekent dat, wanneer we het goede voor hen wensen en het goede doen, we hopen dat de anderen zichzelf openen voor deze logica van de goedheid. Bezorgdheid voor onze broeders en zusters impliceert dat we onze ogen openen voor hun noden en zo de hardheid van ons hart overwinnen, die ons blind maakt voor het leed van anderen. Zo wordt de dienst van de liefde een bevoorrechte vorm van evangelisatie, ook in het licht van het onderricht van Jezus, die ons leert dat datgene wat we voor onze naasten, speciaal voor de kleinsten en zwaksten hebben gedaan, voor Hem hebben gedaan.

(Bron: VIS 24 februari 2012)

 

Andere berichten