Paus Benedictus’ XVI boodschap aan de Caritas: ‘De wereld zoekt naar tekens van hoop’

6 december 2011

Op 24 november 2011 hield paus Benedictus XVI een toespraak voor de deelnemers aan een congres dat georganiseerd was door de Italiaanse caritas. Deze instelling vierde haar veertigjarig jubileum.

Werken van de Kerk
Volgens Benedictus XVI komen de activiteiten van caritasinstellingen voort uit het geloof. Het zijn werken van de Kerk. Ze vormen een uitdrukking van haar liefde voor hen die het meest door leed getroffen zijn. Het zijn opvoedkundige handelingen, omdat ze de armen helpen te groeien in waardigheid, omdat ze christelijke gemeenschappen helpen Christus te volgen, en het maatschappelijk middenveld helpen zijn verplichtingen op zich te nemen.

Dienst aan de naaste
“Dienst aan de naaste vraagt om een open geest,” stelde paus Benedictus XVI. Reageren op nood betekent niet alleen hongerigen brood geven, maar ook onszelf de vraag stellen waarom er honger is, gebruikmakend van de blik van Jezus die de diepste waarheid van de mensen om Hem heen doorschouwt en kent, aldus de paus.

De moderne tijd
In dit perspectief stelt de moderne tijd caritasinstellingen vragen over de manier waarop ze vormgeven aan de dienst aan de naaste. De paus noemt een aantal problemen van onze tijd. Hij spreekt in dit verband over de internationale migratie en signaleert dat natuurrampen en oorlogen vaak noodsituaties veroorzaken. De economische crisis is eveneens een teken van onze tijd. Deze roept ons ook op tot broederlijkheid. De kloof tussen het noorden en het zuiden van onze wereld en de geschonden waardigheid van zo veel mensen vraagt om een liefde die in concentrische cirkels groeit vanuit onze kleine economische systemen naar de grote. Toenemende armoede, de verzwakking van gezinnen en de onzekerheid, waarmee jonge mensen kampen, vergroten het risico van afnemende hoop.

Een teken dat hoop brengt
De mensheid heeft niet alleen weldoeners nodig, aldus de paus, maar ook nederige praktische mensen die, zoals Jezus naast hun broeders en zusters gaan staan en hun lasten delen. De wereld zoekt naar tekens van hoop. “De bron van onze hoop is gelegen in de Heer. Daarom hebben wij Caritas nodig. Niet om er onze verantwoordelijkheid voor diaconie aan over te laten, maar om een teken van de liefde van de Heer te zijn, een teken dat hoop brengt,” aldus paus Benedictus XVI.

(Bron: VIS, 24-11-2011)

 

Andere berichten