Paul Verbeek nieuwe deken van Zeeland

17 april 2007

Bisschop Muskens van Breda heeft per 1 mei 2007 drs. P. M.P. Verbeek benoemd tot deken van het dekenaat Zeeland. Dit is dit weekend in de vieringen bekendgemaakt aan de parochianen van de regio Oudenbosch en eveneens aan de parochies en geloofsgemeenschappen in het dekenaat Zeeland. P. Verbeek is priester van het bisdom Breda en momenteel pastoor in de regio Oudenbosch.

Vanaf 1 mei begint hij voor één dag per week aan zijn nieuwe functie van deken. Deze tijd zal hij gebruiken om zich te oriënteren op het dekenaat en de functie als deken. Per 1 september wordt de functie verder uitgebreid.

Tot 1 oktober blijft pastoor Verbeek actief in de regio Oudenbosch. Daarna zal hij de functie van deken van Zeeland gaan combineren met een andere functie in het pastoraat in Zeeland. Hierover zijn gesprekken gaande.

Paul Verbeek is in 1966 te Bergen op Zoom geboren. Na de voltooiing van zijn middelbare schoolopleiding is hij theologie gaan studeren aan de Universiteit van Theologie en Pastoraat te Heerlen. Hij rondde deze studie in 1993 af. Al in 1992 benoemde bisschop Ernst hem tot pastoraal werker in de Regio De Bevenlanden en Schouwen-Duiveland. Op 23 april 1994 wijdde bisschop Ernst hem tot priester. Hij was tot december 1996 lid van het pastorale team van deze regio.

Bisschop Muskens benoemde hem in 1997 tot pastoor van de basiliekparochie (toegewijd aan de Heilige Agatha en Barbara) te Oudenbosch en de Sint Jan de Doperparochie te Hoeven. Deze regio breidde zich in de loop der tijd uit zodat hij vanaf augustus 2005 teamleider was van het pastoresteam van de regio Oudenbosch.

Naast zijn pastorale taken vervulde P. Verbeek diverse nevenfuncties. Hij was sinds 1995 voorzitter van de Diocesane Bedevaart Pro Maria naar Beauraing, sinds 2000 lid van de Frencken Stichting van het bisdom Breda en sinds 31 juli 2003 geestelijk adviseur van de Nederlandse afdeling van Pro Petri Sede.

Andere berichten