Pater Wil Brand overleden

20 mei 2021

Op woensdag 12 mei 2021 overleed pater Wil Brand sm te Hulst. Pater Brand was van 1973 tot 2017 archivaris van het Bisdom Breda. Hij combineerde dit steeds met functies in het pastoraat.

Wil Brand werd op 29 januari 1940 geboren in Hulst. In 1959 trad hij toe tot de congregatie van de maristen. In 1965 ontving hij in de H. Willibrordusbasiliek te Hulst de priesterwijding. Pater Brand heeft vrijwel zijn hele leven in het bisdom Breda gewerkt. Hij was pastor in de voormalige Paulusparochie te Bergen op Zoom en van 1974 tot 2005 pastoor van de H. Laurentiusparochie in Dongen.

Pater Brand had een grote belangstelling voor kerkgeschiedenis. In 1981 behaalde hij zijn doctoraalexamen aan de Theologische Faculteit Tilburg met een scriptie over het Zeeuwse deel van het Bisdom Gent van 1832 tot 1841. Nog voor het behalen van dit doctoraalexamen, in 1973, benoemde bisschop Ernst hem tot archivaris van het Bisdom Breda. In deze functie publiceerde hij verschillende archiefinventarissen o.a. van de gedeponeerde archieven van de bisdommen Antwerpen, Gent, ‘s-Hertogenbosch en Haarlem waartoe delen van het bisdom Breda vroeger behoorden. In 2003 schreef hij op basis van deze inventarissen het hoofdstuk over de voorgeschiedenis van het Bisdom Breda in Gaandeweg aaneengesmeed : geschiedenis van het bisdom Breda.

Daarnaast was pater Brand van 1985 tot 2017 lid van de Diocesane Commissie Kerkelijk Kunstbezit. Vanaf 1999 was hij voorzitter. Bisschop Liesen verleende hem in 2017, vanwege gezondheidsredenen, uit beide functies eervol ontslag.

Pater Brand is op dinsdag 18 mei 2021 vanuit de H. Willibrordusbasiliek in Hulst begraven.

 

Andere berichten