Pater Verbaarschot overleden

9 september 2009

Op donderdag 3 september 2009 overleed in Woonzorgcentrum Zuiderhout te Teteringen pater dr. M. Verbaarschot svd. Hij is 93 jaar oud geworden.

Pater Verbaarschot is in 1916 geboren in Bakel en op 16 augustus 1942 tot priester gewijd voor de Missionarissen van het Goddelijk Woord te Teteringen. Hij studeerde kerkelijk recht in Rome.

Van 1969 tot 1988 was pater Verbaarschot gedelegeerde voor religieuzen in het bisdom Breda. Op 1 maart 1988 ging hij met emeritaat. Hij begon als gedelegeerde in de periode na het Tweede Vaticaans Concilie. Als uitvloeisel van de besluiten van dit concilie herzagen veel congregaties hun constituties. Juist in die periode is pater Verbaarschot voor hen van grote betekenis geweest. Hij had steeds een bijzonder oog voor de positie en de noden van individuele religieuzen.

Op dinsdag 8 september is hij begraven.
 

Andere berichten