Pater Marc Lindeijer SJ neemt afscheid

27 september 2022

Op donderdag 22 september 2022 nam pater Marc Lindeijer SJ in de kring van medewerkers van het bisdomkantoor afscheid als vicaris-generaal.

Vicaris-Generaal Harry Lommers sprak hem kort toe. Hij memoreerde dat pater Lindeijer op 1 juni 2020 als vicaris-generaal begonnen is en dit ambt op 1 augustus 2022 heeft neergelegd. “De wijze waarop u gewerkt hebt roept bij ons gevoelens op van dankbaarheid en respect. Die twee jaar zijn niet de makkelijkste periode geweest in de geschiedenis van ons bisdom, want het kerkelijk leven werd getekend door de effecten van de coronapandemie die er voor zorgde dat initiatieven niet of nauwelijks, en dan nog moeizaam, konden worden ontwikkeld. Wij allemaal hebben ons daar door heen geslagen, de bisschop en u voorop,” zei vicaris-generaal Lommers. Hij prees zijn scherpe inzicht, de eruditie, de grote werkkracht, het hoge werktempo en de omgang met anderen. Deze kenmerkte zich door eenvoud en hartelijkheid. Lommers bespeurde ook een groot priesterhart bij pater Lindeijer.

Dat laatste heeft ertoe geleid dat pater Lindeijer in 2021 de benoeming tot pastoor van de Sint Norbertusparochie in Roosendaal en Nispen aanvaardde. Vicaris-generaal Lommers heeft gemerkt dat de herder zich tussen de Roosendalers en Nispenaren bijzonder op zijn gemak voelt. Hij merkte ook op dat pater Marc zijn stempel op het bisdom gezet heeft. Hij verwees onder andere naar de synodale manier van denken waaraan pater Lindeijer vorm gaf en de bijdrage van pater Marc aan de visietekst van het bisdom.

Als dank ontving pater Marc Lindeijer een replica van het beeld van de Barmhartige Samaritaan dat de tuin van de St. Willibrordusbasiliek te Hulst siert. Pater Lindeijer bedankte de bisdommedewerkers voor hun inzet en hun collegialiteit.

Foto: Bisdom Breda

Andere berichten