Pater Dekkers CssR overleden

21 mei 2013

Op woensdag 15 mei 2013 overleed in Boxmeer dr. I.A.C. Dekkers C.Ss.R.. Hij werd geboren te Groningen op 31 juli 1929. Op 21 september 1953 werd pater Ignaz Dekkers in Wittem tot priester gewijd voor de religieuze gemeenschap van de redemptoristen. In het bisdom Breda was pater Dekkers van 1989 tot 2000 officiaal. Daarna was hij nog vele jaren rechter aan de diocesane rechtbank van het bisdom.

Geliefd in het bisdom van Breda
In de persoon van pater Dekkers trok bisschop Ernst een zwaargewicht aan met een grote staat van dienst. Hij maakte twaalf jaar deel uit van het hoofdbestuur van de redemptoristen en werkte daarna drie jaar bij de congregatie van religieuzen. In het Bredase bisdom wist hij zich snel geliefd te maken. Wie in het bisdomkantoor over ‘de pater’ sprak, wist onmiddellijk wie bedoeld werd. Door zijn bedachtzame wijsheid was pater Dekkers een raadsman voor velen in en buiten het kantoor.

Uitdagingen voor de Kerk
Pater Dekkers leefde vanuit een vitale verbondenheid met de Wereldkerk. In september 1993 sprak pater Dekkers in verband met zijn veertigjarig priesterjubileum met de journalist Jac de Winter van het Brabants Nieuwsblad. Hij pleitte ervoor het evangelie te brengen in de taal die mensen verstaan. Volgens pater Dekkers had Nederland met dezelfde uitdagingen te maken als heel de westerse wereld, maar zo zei hij: “Verder zijn er ook hier nog veel mensen die bereid zijn zich voor de Kerk in te zetten […] dat geeft wel hoop voor de toekomst.”

Het officialaat en het kerkelijk huwelijk
In 2000 stond de Voortgezette Pastorale Vorming voor priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers in het teken van het huwelijk. De lezing die pater Dekkers toen verzorgde vormde het hoogtepunt van deze dagen. Hij stond stil bij de betekenis van het huwelijk en het werk van de rechtbank.

Hij hield een warm pleidooi voor een degelijke huwelijksvoorbereiding. “Daarin moet de kerkelijke visie op het huwelijk aan de orde komen. En gehuwden moeten elkaar echt kennen.” Hij sprak daarom over het huwelijk en liefde, en over het op een goede manier leren oplossen van conflicten.

Ook stond hij stil bij de procedure tot nietigverklaring. “Men vraagt zich wel eens af of de procedure tot nietigverklaring van een huwelijk niet eenvoudiger kan,” zei pater Dekkers bij deze gelegenheid. Zelf was hij daar geen voorstander van. “De procedure bij het officialaat heeft veelal een therapeutisch aspect,” gaf hij aan. “Een gesprek kan bijdragen tot een zekere verheldering van de eigen levenssituatie en wederzijdse verzoening. Je wordt steeds als persoon behandeld.”

Uitvaartviering
De plechtige uitvaartviering vond plaats op dinsdag 21 mei 2013 om 10.30 uur in de kapel van de zusters van Julie Postel, Veerstraat 49, Boxmeer. Aansluitend vond de begrafenis plaats op de Algemene Begraafplaats in Sambeek.

 

Andere berichten