Pastoors in gesprek over nieuwe evangelisatie

18 april 2018

Op maandag 16 en dinsdag 17 april komen pastoors uit het Bisdom Breda tijdens de Pastoorscursus bij elkaar op Bovendonk voor presentaties en gesprek over nieuwe evangelisatie. Ze constateren met de inleiders dat parochies moeten functioneren in een tijd van secularisatie en individualisering. “De uitdagingen die dat geeft kennen we,” vertelt een van hen. “Maar door het projectmatige kader van de geschetste methodes kan meer systematiek ontstaan in je aanpak,” vult een ander aan. Zo helpt de cursus bij het nadenken over stappen vooruit die parochies kunnen zetten.

Op maandag vertellen pastoor Robert van Aken en pastoraal werker Maarten Jansen van de pastorale eenheid H. Maria & H. Johannes in ’s-Hertogenbosch hoe zij aan de slag zijn gegaan met de methode ‘Rebuilt: Building Healthy Parishes Together’. Rebuilt beschrijft een methode die in een Amerikaanse parochie is gebruikt om ook niet-kerkelijken te interesseren voor de Kerk als een teken en instrument van Jezus Christus. De methode werkt onder meer met een ‘persona’. Dat wil zeggen: een fictieve, maar concrete persoon die je voor ogen hebt. Dat kan helpen om je activiteiten beter in te richten. Het helpt ook als je wil achterhalen hoe je met mensen in contact kunt komen. Want bij een persona heb je een beeld van de media die hij of zij gebruikt.

Bisschop Liesen: “De parochie in ’s-Hertogenbosch is begonnen vanuit het besef dat ‘Rebuilt’ uiteraard niet de ultieme methode is, maar dat het goed is om te starten en gaandeweg ervaringen op te doen, vertrouwend op God en dus ook biddend. We moeten niet wachten op een volmaakt moment. Want wie heeft nu dé perfecte methode of hét antwoord op de toekomst? Niemand. Maar we hebben de hoop en het vertrouwen op God.”

Presentatie van de ‘Routeplanner voor evangelisatie’ door Eliza Oudshoorn.

Op dinsdagochtend wordt gezamenlijk de eucharistie gevierd. Daarna volgt een presentatie over ‘Routeplanner voor evangelisatie’. Eliza Oudshoorn is betrokken bij initiatieven voor evangelisatie en het Katholiek Alpha Centrum in Leiden. Zij vertelt vanuit haar ervaringen in de parochie in Leiden. Ze wordt bijgestaan door Helen Opstal. Eliza laat een filmpje zien en deelt een folder uit. Die beschrijft twaalf stappen. Ze benadrukt dat denkwerk nodig is voordat je begint met de praktische uitvoering van activiteiten.

De folder geeft aan dat er een onderscheid is tussen catechese en kerygmatische evangelisatie: “Steeds meer mensen hebben helemaal geen kerkelijke achtergrond. Catechese en bijbelgroepen zijn voor hen een stap te ver. Begin met het hart van de zaak: de persoonlijke band met Jezus Christus.” Eliza: “De eerste verkondiging moet gebeuren met concrete taal, aangepast aan de omstandigheden en laagdrempelig. Denk bij laagdrempeligheid aan de gezamenlijke maaltijd bij de Alpha Cursus en ook het gebruik van social media.” En ze voegt eraan toe: “Jezus is ook niet hoogdrempelig.”

“Ik denk dat het voor onszelf een weldaad is als we op een laagdrempelige manier spreken,” vertelt bisschop Liesen desgevraagd. “Dat is net als met lesgeven: je moet het doorleefd hebben en snappen om het over te dragen.” Evangelisatie is daarom ook iets wat jezelf aangaat. Bisschop Liesen: “Tot het punt dat je weet: het zit zo in me, dat ik het laagdrempeliger kan zeggen en mensen mee kan krijgen.”

Voorwerk is ook nodig als het gaat om de doelgroepen, vertelt Eliza. Denk aan mensen die met Kerstmis naar de kerk komen, mensen in het adressenbestand van de parochie en parochianen die naar de kerk komen maar die moeite hebben de woorden te vinden om met anderen over hun geloof te spreken. En belangrijk is ook de follow-up, zodat mensen van de ene activiteit door kunnen stromen naar een andere activiteit. “Durf klein te beginnen. Zet kleine stappen.”

Op deze pastoorscursus over nieuwe evangelisatie zal worden voortgebouwd met de pastorale teams en vrijwilligers. Het Sint Franciscuscentrum organiseert voor de zomer een impulsbijeenkomst voor parochies over nieuwe evangelisatie. De pastoorscursus werd geleid door rector Norbert Schnell en diaken Egbert Bornhijm.

 

Andere berichten