Parochies zamelen geld in voor de Vastenactie

8 maart 2018

De vastenestafette vormt een vast onderdeel van het leven van de Bergse Lieve Vrouweparochie. Vijf woensdagen komt de parochie bij elkaar voor een vastenmaaltijd en een bezinningsprogramma. “De zesde woensdag bezoeken we de chrismamis,” vertelt Jan Foesenek, diaken in Bergen op Zoom.

“Op 21 februari 2018 organiseerden we in het kader van de Veertigdagentijd ons jaarlijks diaconaal beraad. Alle diaconale werkgroepen komen dan bij elkaar voor overleg. We onderzoeken wat we voor elkaar kunnen betekenen, hoe we elkaar kunnen versterken en hoe we elkaar kunnen bereiken. Dit keer keken we specifiek naar het cursusaanbod van het Sint Franciscuscentrum van het bisdom.”

“Het is een gevarieerde groep,” aldus Jan Foesenek. “Het varieert van de werkgroep rouwverwerking tot de Tocht van de Hoop en de Noord-Zuidwerkgroep. Deze laatste behartigt alle parochiële activiteiten met een internationale dimensie zoals de Vastenactie en de Adventsactie. De Tocht van de Hoop organiseert jaarlijks een diaconale wandeling waarbij de deelnemers een project of instelling bezoeken zoals bijvoorbeeld het Leger des Heils.” Diaken Foesenek kijkt terug op een geslaagde avond met 25 deelnemers.

Wandelen voor het goede doel
Ook elders wordt gelopen voor het goede doel. In Geertruidenberg wandelt Maria Heesters vanwege de Vastenactie met een groep door de omgeving van Geertruidenberg. Op 1 maart 2018 trotseerde de groep de hevige kou. “We wandelen vaak langs het water, maar dit keer zetten we toch een tocht door de stad uit,” vertelt Maria Heesters. “We zijn in die kou toch een uur buiten geweest en dit is niet niets voor een groep van wie de oudste negentig jaar oud is.”

In 2017 heeft de groep € 300 opgebracht. “Dit was een derde van de totale opbrengst van onze parochiekern,” deelt Maria Heesters trots mee. Na de wandeling blijft de groep bij elkaar. “We spreken dan samen over het Vastenactieproject. Dit jaar staat in in het kader van Zambia. We hopen onze actie met wandeling nog lang vol te houden.”

(Foto: Patrick Goossens, via Flickr.com)

 

 

Andere berichten