Parochies ontvangen kerstposter Week van het Katholiek Onderwijs

18 december 2018

Van 10 tot en met 14 december hield Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) de Week van het Katholiek Onderwijs. In het verlengde daarvan ontvangen nu alle parochies in het Bisdom Breda de campagneposter. Parochies kunnen de poster een mooie plek geven in de kerken. “Op die manier kunnen kinderen in de kerk met een kerstviering de verbinding maken tussen dat wat ze op school geleerd hebben en wat er gevierd wordt,” vertelt Stan van Ommen, bisschoppelijk gedelegeerde voor katholiek onderwijs.

De scholen kregen de poster en lesmateriaal om zich te bezinnen op het kerstfeest. Het is vanwege de positieve reacties op de kerstposter van vorig jaar dat de NKSR en de bisschoppelijk gedelegeerden voor het onderwijs dit jaar opnieuw de kerstposter versturen aan scholen en parochies.

Stan van Ommen: “Vorig jaar hebben we voor het eerst een poster verspreid onder katholieke scholen en parochies. Dit is door scholen en parochies goed ontvangen. Dit jaar doen we hetzelfde, maar met een andere poster. Het is het begin van een mooie traditie. Parochies kunnen met de poster laten zien, dat ze het katholieke onderwijs een warm hart toedragen. De poster en het lesmateriaal dat erbij hoort, kan door scholen in de Advent gebruikt worden. Wanneer kinderen vervolgens met Kerst naar de kerk gaan, zien en herkennen ze dezelfde poster en leggen ze als vanzelf het verband.”

Naast het ophangen van de poster en het gebruik van de lesbrief bij de poster van de NKSR heeft Bisschoppelijke Adventsactie uitgebreider lesmateriaal gratis beschikbaar gesteld om toe te leven naar Kerstmis. Daarnaast zijn scholen na 5 december op hun eigen manier bezig met het kerstfeest. Stan van Ommen: “Het gaat dan bijvoorbeeld om solidariteit met mensen die het minder hebben en om gezelligheid en de waarde van familie. Katholieke scholen verbinden het kerstverhaal ook meer expliciet met christelijke waarden als naastenliefde, barmhartigheid en vrede.”

Volgens Stan van Ommen is de Advent dé tijd voor een school om te laten zien waar ze voor staat: “Identiteit is het antwoord op de vraag ‘wie ben je als school’. In de Advent wordt in het verlengde daarvan dan ook de vraag geprikkeld: ‘wat verlang je voor jezelf en je naaste’? Het antwoord wordt concreet in verhalen, goede doelen en kerstvieringen. De adventstijd is bij uitstek geschikt om de band tussen school en Kerk te versterken.”

Andere berichten