Parochies geven gehoor aan oproep voedselbanken

18 november 2022

Een grotere hulpvraag, maar juist minder aanbod van levensmiddelen. Deze omstandigheden maken dat Voedselbanken in in heel Nederland de noodklok luiden. Inflatie en fors gestegen energiekosten zorgen enerzijds voor minder aanvoer van levensmiddelen en anderzijds voor een toename van mensen die een beroep doen op de voedselbanken.

De parochiële Caritasinstellingen in het bisdom Breda herkennen de toegenomen vraag bij de voedselbanken in onder meer Breda, Etten-Leur en Bergen op Zoom. In vrijwel alle parochies van het bisdom zijn er daarom inzamelingsacties. Dat doen zij in samenwerking met de Voedselbank, of door middel van eigen projecten en werkgroepen.

‘De hongerige voeden en de dorstige laven’
Zo komt de Parochiële Caritasinstelling van de Christus Koningparochie in Zundert in actie voor de Voedselbank in Etten Leur. “In deze moeilijke tijden doen steeds meer mensen, ook uit de Gemeente Zundert, een beroep op de Voedselbank,” vertelt diaken Jan van Steenoven. “De Voedselbank geeft daarmee invulling aan wat Jezus in de Werken van Barmhartigheid van ons vraagt: ‘De hongerige voeden en de dorstige laven’.”

Iedere week groeit het aantal mensen dat een beroep doet op de Voedselbank met tientallen tegelijk, weet Van Steenoven. De vele vrijwilligers van de Voedselbanken verwachten in de winter een nog grotere toestroom. In de weekendvieringen van 19, 26 en 27 november geeft de parochie een korte presentatie over de organisatie van de Voedselbanken. In de Kerk wordt dan een 2e collecte gehouden voor de Voedselbank in Etten-Leur.

Diaken Vincent de Haas is namens het bisdom Breda contactpersoon voor de parochiële Caritasinstellingen. Deze tijd, en zeker de winterperiode, doet een appèl op onze barmhartigheid volgens hem. De hulp die parochies organiseren voor kwetsbaren varieert. In noodsituaties bieden levensmiddelen uitkomst. Andere mensen hebben behoefte aan gezelschap of moeten even op weg geholpen worden in zelfredzaamheid.

Structurele hulp
De Parochie van de Heilige Geest in Rijen realiseerde afgelopen jaar ‘De Tafel van de Heilige Geest’, een moestuinproject waar vier gezinnen die moeilijk rond kunnen komen gebruik van kunnen maken. De naam van het project is treffend, vertelt diaken Rob van Uden. “De Tafel van de Heilige Geest verwijst naar de parochie, maar het is ook de benaming van de Middeleeuwse voedselbanken in Nederland.” Van Uden benadrukt dat het mensen perspectief biedt wanneer je hulp kunt aanreiken waarmee ze zelf aan de slag kunnen. De grond van de moestuintjes was een “verwaarloosd stuk grond achter de kerk”. Nu is het een manier om structureel hulp te bieden.

Werkgroep Caritas bij moestuinproject ‘De Tafel van de Heilige Geest’ – Foto: Parochie Heilige Geest

Andere berichten