Parochies aan de slag met Kerkbalans Nieuwe Stijl

27 november 2007

De serie van drie dekenale bijeenkomsten in het bisdom Breda rond de vernieuwing van de Actie Kerkbalans is afgerond. Maandag 26 november vond de laatste bijeenkomst in het dekenaat De Baronie plaats. Vertegenwoordigers van de parochies tonen zich enthousiast op de avonden. Als de parochies daadwerkelijk aan de slag gaan met de Kerkbalans Nieuwe Stijl kunnen ze rekenen op ondersteuning vanuit het bisdom.

Op elk van de dekenale avonden gaf de econoom van het bisdom, Gerard de Rooij een korte inleiding. Daarna informeerde bureau WWAV, dat landelijk is ingehuurd om de vernieuwing van Kerkbalans uit te denken, aanwezigen op de avonden hoe parochies door een impuls te geven aan Kerkbalans de opbrengst van de actie kunnen verhogen.

Praktisch aan het werk
Opbrengsten verhogen hoeft niet ingewikkeld te zijn en kan met beperkte inzet van mensen en middelen. Wat is nodig? Gerrit van Dieren van de afdeling Financiën van het bisdom zegt: “Je hebt een groepje mensen nodig dat zich verdiept in de materie. Er is een prachtige werkmap Kerkbalans Nieuwe Stijl gemaakt, waar alles wat je moet weten om aan de slag te kunnen in staat. Daarnaast heeft dat groepje enkele ‘lopers’ nodig, die meehelpen bij het praktisch aan het werk gaan. Met vijf tot tien mensen kom je al een heel eind. Zorg wel van het begin af aan voor draagvlak binnen de parochie, bij het pastoraal team en het parochiebestuur.”
Zonder dat er veel extra menskracht nodig is, kunnen dus concreet resultaten worden behaald. Het ‘geheim’ achter de Kerkbalans Nieuwe Stijl is: verdiepen, verbreden en een persoonlijke aanpak.

Verdiepen
Verdiepen is: mensen geven méér. Het betekent dat de parochie mensen die al wat geven aan kerkbijdrage persoonlijk benadert en vraagt om het bedrag te verhogen. Vaak is dat al enkele jaren niet gebeurd.
Een van de eenvoudigere manieren om hiermee aan de slag te gaan, is bijvoorbeeld mensen te benaderen van wie een automatische incasso wordt ontvangen. Vaak geven mensen een opdracht af en wordt daarna het bedrag niet meer aangepast. Van Dieren: “Vraag hen om een periodieke, bijvoorbeeld maandelijkse, overschrijving te doen door een machtiging te geven voor een vaste bijdrage.”
Afhankelijk van de beschikbare menskracht kan de parochie kijken hoe groot de groep is die men wil benaderen. Een parochie kan kiezen voor bijvoorbeeld honderd adressen. Dat is het overzichtelijke aantal dat de parochie in Etten-Leur selecteerde, die afgelopen jaar proefdraaide met Kerkbalans Nieuwe Stijl. Zie het bericht over Kerkbalans van 19 oktober 2007 op deze site.

Verbreden
Verbreden is: méér mensen geven. Het houdt in dat gekeken wordt naar wat het bureau WWAV noemt de groep ‘randkerkelijken’ in de parochie. Dit zijn mensen die wél voorkomen in de kaartenbak van de parochie, maar die de afgelopen drie jaar geen kerkbijdrage hebben betaald. Bijvoorbeeld ouders die een kindje hebben laten dopen, huwelijksparen die in de kerk zijn getrouwd etc. Deze mensen zijn een relatie aangegaan met de parochie, en de parochie met hen. Op de basis die toen is gelegd kunnen parochies voortbouwen.

Persoonlijke aanpak
Een persoonlijke aanpak is daarbij van groot belang. Zorg dat de brieven die de deur uitgaan persoonlijk zijn geadresseerd, geef deze persoonlijk af en ga nog eens langs als een reactie uitblijft. Bellen kan ook.

Betrokkenheid
Belangrijk is dat parochies een niet te grote selectie uit de adressen maken. Niet iedereen hoeft meteen aangeschreven te worden. Elk jaar kan er een schepje bovenop worden gedaan. Belangrijk is dat er een goede selectie wordt gemaakt van adressen en de mensen die de parochie wil benaderen. Kerkbalans is niet bedelen om geld. Het is vragen aan mensen om de relatie die ze zijn aangegaan met de Kerk uit te drukken in een financiële bijdrage.

Meer informatie
Op de dekenale avonden werd parochies gestimuleerd aan de slag te gaan met de Kerkbalans Nieuwe Stijl. Inmiddels hebben al enkele parochies zich gemeld bij Gerrit van Dieren. Op de website van het bisdom zal het verloop van Kerkbalans Nieuwe Stijl worden gevolgd. Neem voor meer informatie en aanmelding van uw parochie contact op met Gerrit van Dieren: T 076 5223444, E gvdieren@bisdombreda.nl.

Andere berichten