Parochiecafé in de kathedraal over roeping

22 april 2015

Sinds begin dit jaar vindt in de ontmoetingsruimte van de H. Antoniuskathedraal in Breda na de zondagse eucharistieviering het maandelijkse Parochiecafé plaats. Het is een initiatief van het echtpaar Dennis en Sascha Peters. Samen met plebaan De Koning willen ze op deze manier de onderlinge ontmoeting en het geloofsgesprek tussen de parochianen bevorderen.

Op zondag 19 april stond het café in het teken van roeping, omdat op 26 april Roepingenzondag gevierd wordt. Plebaan De Koning en Steven van Roode, priesterstudent van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk, getuigden van hun persoonlijke roepingverhaal.

“De ontmoeting had een speciaal karakter, omdat deze volgde op de Mis voor de overleden bisschoppen,” vertelt plebaan De Koning. “Bisschop Liesen was de hoofdcelebrant en emeritus-vicaris-generaal Vincent Schoenmakers en ik fungeerden als concelebranten. Emeritus-bisschop Ernst en familieleden van de overleden bisschoppen De Vet en Muskens waren bij de viering aanwezig. Mede hierdoor was het Parochiecafé extra druk.”

Steven de Koning: “Ik heb erop gewezen dat onze aanwezige en de overleden bisschoppen in geloof een roepingervaring gekend hebben en zich geroepen wisten door God om de weg naar het priesterschap te gaan en later hun ambt te vervullen. Sascha en Dennis hebben vervolgens Steven van Roode geïnterviewd.”

Steven van Roode vertelde hoe hij tot het priesterschap gekomen is. Hij komt uit een katholiek gezin en was altijd bij het parochieleven en de liturgie betrokken. Hij kende ook bijzondere ervaringen met God. Na de middelbare school koos hij voor de ‘veilige’ studie natuurkunde en na zijn afstuderen is hij les gaan geven in natuurkunde en techniek. Mede door toedoen van anderen is hij zijn priesterroeping weer op het spoor gekomen en heeft hij zich aangemeld voor de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk in Hoeven.

“Het was een indrukwekkende en open getuigenis over de wijze waarop hij antwoordt op wat hij zelf ook aangaf: ‘wat God in zijn hart heeft gelegd’,” aldus de plebaan die ook over zijn eigen roepingverhaal vertelde.

Na deze getuigenissen is er door de aanwezigen gebeden voor roepingen. Sascha en Dennis hebben de vraag naar roeping ook teruggelegd bij de bezoekers. “Iedereen kreeg de vraag voorgelegd hoe hij of zij zich met de parochie verbonden voelde en te kijken wat hij of zij voor de parochie kon doen en dit op papier aan te geven. De komende week gaan we met het echtpaar Peters kijken wat dit heeft opgeleverd,” aldus een tevreden plebaan De Koning.

  • Op 26 april is het Roepingenzondag. Op die dag wordt in parochies in het bisdom van Breda gecollecteerd voor de Mgr. Frenckenstichting (IBAN NL05 INGB 0668 4309 07 t.n.v. Frenckenstichting, Breda). Deze stichting werft gelden voor de opleiding van priesters en diakens voor het bisdom van Breda.
  • Bekijk de roepingensite van Bovendonk en het bisdom van Breda www.roeping.nu
  • Voor meer informatie over de opleiding Bovendonk zie www.bovendonk-opleidingen.nl

 

Andere berichten