Parochie-activiteiten Heilig Jaar voor diocesane kalender

16 september 2015

Pastorale teams in het bisdom van Breda kunnen tot 1 oktober activiteiten doorgeven aan het bisdom, die opgenomen zullen worden in een diocesane kalender vanwege het heilig Jaar van Barmhartigheid.

Op vrijdagochtend 28 augustus 2015 kwamen priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers op Bovendonk in Hoeven bij elkaar om te spreken over het heilig Jaar van Barmhartigheid. Een van de onderdelen van de bijeenkomst was een gesprek in groepen over de mogelijkheden om in parochies vorm te geven aan het Heilig Jaar.

De ideeën die in de gesprekken werden genoemd, werden verzameld en zijn na afloop toegestuurd aan de pastorale teams. De teams kunnen de resultaten van de brainstorm gebruiken om te kijken wat er in de eigen parochie of regio aan activiteiten georganiseerd kan worden.

Bij de start van het heilig Jaar van Barmhartigheid zal een Bisdommagazine verschijnen met een activiteitenkalender. Activiteiten die vóór 1 oktober worden doorgegeven door de pastorale teams kunnen worden opgenomen in deze diocesane kalender. De activiteiten die na deze datum worden doorgegeven zullen worden opgenomen in een kalender op de website van het bisdom.

De groepsgesprekken op 28 augustus gingen over de volgende vragen:

  • Hoe kan het thema van barmhartigheid in gelovigen en onszelf verandering en bekering bewerken?
  • Op welke momenten kunnen we het Heilig Jaar samen vieren?
  • Op welke momenten kun je als parochie inhoudelijk aansluiten bij programma-onderdelen die ook elders plaatsvinden?
  • Hoe kun je als parochie in het Heilig Jaar communiceren over de inzet van de parochie?
  • Hoe kun je in de parochie de werken van barmhartigheid in het Heilig Jaar bespreken, waaronder ook de vluchtelingenproblematiek?
  • Hoe kun je als parochie jongeren meenemen in het heilig Jaar van Barmhartigheid? De Wereldjongerendagen staan in het teken van ‘Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden’.

Andere berichten