Paasboodschap Nederlandse Bisschoppen 2020

8 april 2020

‘Deze Goede Week, die met Palmzondag begon, verloopt heel anders dan ons vertrouwd is. En ook Pasen zal dit jaar vreemd zijn’. Zo opent de brief die de Nederlandse Bisschoppen voor Pasen 2020 aan de gelovigen schrijven. Met deze brief willen ze iedereen bemoedigen nu het Hoogfeest van Pasen niet in de kerken gevierd kan worden in verband met het coronavirus. De bisschoppen vestigen de blik op de Verrezen Christus, het Woord dat leven geeft.

‘Het is een goede gewoonte dat we op Palmzondag een takje achter het kruis steken: een jong, fris palmtakje, teken van ons geloof dat het kruis dat op ons pad komt niet het laatste woord heeft; dat het laatste woord Leven is, eeuwig leven. Ondanks alle onzekerheid en verdriet die ons overkomen, mogen we aan dat Woord vasthouden. Christus, het Woord dat leven geeft, leven in overvloed, is en blijft onze zekerheid’, schrijven de bisschoppen in hun Paasbrief.

‘Het kruis dat op ons pad komt, heeft niet het laatste woord!’

Lijdensweek
In de brief wordt de weg van Jezus gevolgd, hoe hij op Palmzondag feestelijk Jeruzalem binnentrok en hoe meteen daarna alles anders werd. De leerlingen hadden geen idee wat ze te wachten stond. ‘Zoals ook wij enkele weken geleden geen idee hadden van wat onze wereld te wachten stond. We mogen rustig stellen dat de lijdensweek van Jezus ongevraagd en eigenlijk ongewenst ook in ons eigen leven is binnengedrongen. Onze zelfgemaakte zekerheden hebben in één klap plaats gemaakt voor onzekerheid, waarbij ook angst een rol speelt.’

Als de leerlingen van Jezus met Pasen een leeg graf aantreffen hebben ze op dat allereerste moment nog geen weet van de verrijzenis: ‘…ze kunnen alleen maar de leegte constateren. Jezus’ lichaam ontbreekt. Ook voor velen van u zal het een leegte, een gemis zijn dat u – uitgerekend met Pasen – de gave van Jezus’ Lichaam in de Eucharistie niet kunt ontvangen. Jezus’ lichaam ontbreekt,’ schrijven de bisschoppen.

‘We constateren allen die leegte en vinden er moeilijk woorden voor. De leerlingen weten nog niet wat er gebeurd is; op paasmorgen is het nog donker om hen heen, is hun geest nog niet verlicht. Pas als ze de Verrezen Christus zien, zal hun duidelijk worden dat door lijden en sterven heen Christus de weg naar het eeuwig leven heeft gebaand. Eeuwig leven voor ons allen.’

De Nederlandse Bisschoppen wensen u allen een Zalig Paasfeest!

 

Verrijzenismozaïek Rozenkransbasiliek Lourdes

Andere berichten