Overzicht diocesane onderscheidingen 2019

2 oktober 2020

In 2019 kende de bisschop op verzoek van parochies of instellingen uit het Bisdom Breda dertien personen de diocesane onderscheiding toe. De onderscheiding is bedoeld voor hen die zich binnen het bisdom minstens tien jaar lang op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor geloof en Kerk op diocesaan, parochieel of vicarieel niveau.

Bij de onderscheiding hoort een schildje dat de Oudenbossche smid Rinus Bouwmeester ontworpen heeft. Op het schildje bevindt zich een afbeelding van Maria Ten Hemelopneming, de patrones van het Bisdom Breda. Deze is omgeven door de drie schuin- of Andreaskruisjes afkomstig van het stadswapen van de stad Breda. Het schildje rust op een halve wereldbol.

De onderscheidingen zijn inmiddels uitgereikt door de parochie of instelling die de aanvraag deed, zodat hier het overzicht kan worden gepubliceerd.

In 2019 kende bisschop Liesen de diocesane onderscheiding toe aan onderstaande personen. De onderscheidingen zijn ook al uitgereikt.

 • Dhr. J.C. van den Wijngaard (Parochie H. Familie, Breda)
 • Dhr. A.C.P.M. Jacobs (Parochie St. Petrus Banden, Gilze)
 • Mw. W.L.M. Peeters-Klijsen (Parochie Sint Bavo, Rijsbergen)
 • Dhr. J.C.A. Kennis (Parochie Sint Bavo, Rijsbergen)
 • Dhr. L.F.R.J. Hoebink (Broederschap O.L. Vrouw van Kevelaer Breda e.o. en Zeeuws-Vlaanderen, Teteringen)
 • Mw. M.A.B. Hoebink-Rijpert (Broederschap O.L. Vrouw van Kevelaer Breda e.o. en Zeeuws-Vlaanderen, Teteringen)
 • Dhr. T.W. Frumau (Broederschap O.L. Vrouw van Kevelaer Breda e.o. en Zeeuws-Vlaanderen, Teteringen)
 • Dhr. M. van Damme (Par. Heilige Andreas, Oostburg)
 • Dhr. G. Langeraert (Par. Heilige Andreas, Oostburg)
 • Dhr. C. Severijns (Parochie H. Antonius Abt, Riel)
 • Dhr. P.A. van Schilt (Sint Annaparochie, Steenbergen)
 • Dhr. A.F. Hommel (Sint Annaparochie, Steenbergen)
 • Dhr. G.A.J.J. Coremans (Augustinusparochie, Breda)

De diocesane onderscheiding werd ingesteld door bisschop Liesen in 2016: Bisschop Liesen stelt nieuwe diocesane onderscheiding in.

 

Andere berichten